Columns

Columnist:

Adriaan Boland

Tegen beter weten in

'De gemeente wil twee extra milieuambtenaren aanstellen', 'Duurzame huizenroute op de Heuvelrug', 'wethouder start campagne voor OK-CV op dag van de duurzaamheid', 'de Nacht van de Nacht'. Het lijkt wel alsof we steeds harder gaan rennen om de aarde te redden.

Onderweg

Het draait vaak om snelheid, om ergens snel te zijn. Dat merk je onderweg, in de auto, op de fiets of te voet. En als het niet snel genoeg gaat ontstaat irritatie.

Columnist:

Seniorenplatform

De kloof verbreed

Prinsjesdag ligt al lang weer achter ons. Eén van de effecten van dit toch belangrijke moment in de landelijke politiek is de verbreding van de kloof tussen senioren en de overheid.

Columnist:

Seniorenplatform

Afhankelijkheid

Vraag senioren te scoren op het volgende lijstje van nare zaken: kwetsbaarheid, eenzaamheid, afhankelijkheid, haperende conditie/gezondheid, minder financiële armslag en ik geef u op een briefje de uitkomst.

Pagina's