Voorpagina

LEERSUM Begin vorig jaar was een van Leersums mooiste wandelpaden ineens in het nieuws. Het pad dat vanaf de poort van kasteel Broekhuizen al slingerend uitkomt op het parkeerterrein van restaurant Darthuizen was plotseling afgesloten. Na een handhavingsverzoek bij de gemeente is het pad weer geopend.
HEUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug is gestart met het gratis beschikbaar stellen van professionele buurtbemiddeling voor haar inwoners. Buurtbemiddeling helpt buren om samen op zoek te gaan naar een oplossing als er onderling problemen zijn. Het project is op initiatief van Heuvelrug Verbindt tot stand gekomen en betreft een samenwerking...
Advertorial
DOORN Even leek het erop dat Ria Bernds, eigenaresse van Divaria, de winkel moest sluiten. Via facebook en een nieuwsbrief kondigde ze de opheffingsverkoop...
LEERSUM In het kader van de Nationale Voorleesdagen kwam Philip Hopman naar de Leersumse bibliotheek om te vertellen over zijn werk als illustrator van onder andere prentenboeken. Enthousiast pratend en ondertussen tekenend nam hij de bezoekers mee in een wereld van prachtige beelden in samenspel met taal.
HEUVELRUG Namens het CDA heeft Teunis Reedijk donderdagavond op persoonlijke titel een motie ingediend over het veelbesproken vuurwerkverbod in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast kwam BVH Lokaal met een initatiefvoorstel om vuurwerk in de ban te doen. Volgens de lokale politieke partij is het tijd om te stoppen met particulier vuurwerk.
Advertorial
LEERSUM In Leersum vindt op vrijdag 13 december van 15.00 tot 21.00 uur de kerstmarkt plaats. Het centrum wordt dan traditiegetrouw omgetoverd door een...
HEUVELRUG Gedeputeerde Arne Schaddelee (ChristenUnie) wil nog dit jaar een plan op tafel leggen om de maximumsnelheid op provinciale wegen te verlagen. Als automobilisten voortaan 60 in plaats van 80 kilometer per uur rijden, is dat veiliger voor weggebruikers en beter voor de gezondheid en de leefbaarheid, aldus de provinciebestuurder....
LEERSUM Met een symbolische handeling nam energiewethouder Rob Jorg afgelopen week de 939 zonnepanelen van het Postcoderoosproject 'Zon op Binder' officieel in gebruik. Hiertoe behoren naast de 703 stuks op SCC De Binder, ook de 236 zonnepanelen op de brandweerkazerne in Maarn-Maarsbergen.
Advertorial
MAARN Zorgverleners Marco Meurs en Jelke Fokkinga wilden dat dagcentrum De Regenboog het predicaat fairtrade zou krijgen. Ze dienden een aanvraag in bij...
HEUVELRUG In tegenstelling tot de landelijke tendens, is het aantal meldingen van personen met verward gedrag in de Utrechtse Heuvelrug voor het derde jaar op rij iets gedaald. Het ging om 4,4 incidenten per duizend inwoners, in totaal 218 incidenten in 2018.
HEUVELRUG De gemeente Utrechtse Heuvelrug krijgt de komende jaren te maken met een tekort van ongeveer 500 woningen. Het college heeft een inventarisatie gedaan van alle potentiële nieuwe woningbouwlocaties die op korte of lange termijn voor deze benodigde nieuwbouw kunnen worden ingezet. Volgens het college zijn er 27 locaties waar woningbouw...
DRIEBERGEN Heuvelrug Wonen en wethouder Rob Jorg van de gemeente Utrechtse Heuvelrug tekenden donderdag een overeenkomst om de bouw van 22 appartementen aan de Catharijnestraat in Driebergen mogelijk te maken.