• Het nieuwe bestuur van Zakelijk Amerongen Ontmoet heft het glas

    Wilco Willemse

Zestig aanwezigen bij eerste Zakelijk Amerongen Ontmoet

AMERONGEN Amerongse ondernemers proostten afgelopen maandag mee bij de nieuwjaarsborrel van het nieuwe ondernemersnetwerk Zakelijk Amerongen Ontmoet. In De Stallerij waren ruim 60 ondernemers aanwezig om te zien en te horen hoe het nieuwe vijfkoppige bestuur zich voorstelde: voorzitter is Petra Matthes van Herberg Den Rooden Leeuw en de andere bestuursleden zijn Wendy van Golde van Cherry Road Media, Anne Mulder van #ANNE, Joost Cornelisse namens Volvo Reede en Jurek Cislo van Onbeperkt aan de Slag. Met het glas in de hand werd geproost op een goed nieuw jaar en een mooie start van Zakelijk Amerongen Ontmoet.

Wilco Willemse

Half november van het vorige jaar werd al een bijeenkomst georganiseerd waar voorzichtig gepolst werd hoe er aangekeken werd tegen een nieuw zakelijk netwerk. De opkomst bij de nieuwjaarsborrel laat zien dat er toen interesse is gewekt. Een bestuur van lokaal betrokken ondernemers gaat de kar nu trekken. Daarnaast is er een commissie in het leven geroepen die Amerongen meer moet profileren als uniek dorp op de Heuvelrug. Het bestuur en de commissie kunnen rekenen op het mentorschap van Hans Nijhof, Ameronger, ondernemer en wethouder in het vorige college van Utrechtse Heuvelrug.

AMON OPGEHEVEN Tot 1 januari van dit jaar was AMON de ondernemersvereniging in Amerongen. Wegens een tekort aan bestuursleden en draagvlak, had de AMON weinig bestaansrecht meer en werd opgeheven. En dus was het ook hoog tijd voor een nieuw ondernemersplatform. Een aantal enthousiaste ondernemers zocht elkaar op, ideeën werden uitgewisseld en gedeeld en een bestuur werd gevormd.

TIJD VOOR ACTIE Voorzitter Petra Matthes: ,,Nu is het tijd voor actie. Er is al een bestuursvergadering geweest, de volgende staat gepland. We hebben vooral input nodig, wensen en ideeën vanuit het dorp en de ondernemers. Wij gaan dan aan de slag en kijken wat we kunnen doen. Hoe en wat precies is voor ons ook nog niet helder, dat moet komend jaar duidelijk worden. Nu moeten er vooral meer ondernemers enthousiast gemaakt worden om zich aan te sluiten. We laten snel weer van ons horen."

PROFILERING Naast het bestuur is er een commissie actief, bestaande uit Waronne Elbers, Paul van Roy, Marianne van Barneveld en Susan Claessens. Zij gaan zich vooral bezighouden met de profilering van Amerongen. Claessens: ,,Amerongen heeft natuurlijk een paar unieke eigenschappen, zoals de natuur, de mogelijkheden voor fietsers en wandelaars, het prachtige oude dorp en het kasteel. Dat maakt Amerongen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug dé toeristische trekpleister. Deze commissie zal zich vooral gaan bezighouden met het nóg beter op de kaart zetten van Amerongen als fijne verblijfplaats."

MENTOR Hans Nijhof had het plan opgevat om zitting te nemen in het bestuur. Helaas maakt zijn ziekteverloop het onmogelijk om heel actief te zijn. Nijhof: ,,Voor het nieuwe bestuur en de commissie wil ik graag mentor zijn. Ik heb veel bestuurlijke ervaring, heb korte lijntjes met de gemeente en ik draag Amerongen een warm hart toe. Ik hoop dat het bestuur snel komt tot het benoemen van een gezamenlijk belang voor de ondernemers. Potentiële leden stellen al snel de vraag 'what's in it for me?' en daar moet een antwoord op komen. Dan wordt Zakelijk Amerongen Ontmoet zeker een succes."