• GroeneRaedt

GroeneRaedt Makelaars kennis van het buitengebied

LANGBROEK GroeneRaedt Makelaars en Rentmeesters in Langbroek is het bedrijf van Christiaan van Beusekom en Piet van Dijk. GroeneRaedt is zowel aangesloten bij de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) als de NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters). Beide organisaties borgen de kwaliteit van het werk en zorgen voor permanente scholing. Kennis van zaken en kwaliteit van werken is volgens de beide ondernemers zeer belangrijk. Van Dijk: ,,Onze klanten geven ons het vertrouwen om hun onroerend goed zo goed mogelijk te beheren of te verkopen. Daarvoor is kennis van zaken onontbeerlijk."

Makelaardij is voor veel mensen een bekend beroep, maar wat doet een rentmeester precies? Een rentmeester beheert het bezit van iemand anders. De meeste landgoederen in Nederland hebben een rentmeester in dienst en die zorgt er onder andere voor dat het land wordt verpacht en de terreinen met opstallen worden onderhouden. De eigenaar is dan compleet ontzorgd. ,,Het is duidelijk dat de beroepen van makelaar en rentmeester mooi op elkaar aansluiten. Als makelaar regel je de aan- en verkoop van onroerend goed en de rentmeester zorgt voor de instandhouding ervan", zegt Van Beusekom.

WERKGEBIED Het werkgebied van GroeneRaedt beslaat de Kromme Rijn streek, de Langbroekerwetering, de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Beide mannen zijn geboren en getogen in het buitengebied van Langbroek en Driebergen. Ze kennen het gebied en weten wat de mensen drijft. De vestiging van hun bedrijf in Langbroek is daarom niet toevallig. Het viel op dat daar geen enkele makelaar gevestigd was, terwijl er wel veel ontwikkelingen zijn zoals het grote aantal nieuwbouwwoningen. Met als gevolg veel verhuisbewegingen.

Daarnaast is er een groot aanbod van bouwkavels in het buitengebied. Veranderingen waarbij kennis van de omgeving en het gebied juist zeer belangrijk zijn. Van Dijk: ,,Als iemand ergens een huis koopt is de woning belangrijk, maar zeker ook de omgeving waarin hij terecht komt. Wie kan daarin beter adviseren dan iemand die het gebied door en door kent?"

BUITENGEBIED GroeneRaedt is ook actief in het buitengebied. De trend van veehouders die hun bedrijf beëindigen, zet zich door. Op dat moment moet de grond verkocht worden en de bestemming van de gebouwen omgevormd van agrarisch naar bijvoorbeeld een woonbestemming. Vaak is er de mogelijkheid om in plaats van de stallen een extra woning te bouwen. Dat zijn vaak langdurige trajecten.

Daarom is het goed als GroeneRaedt zo vroeg mogelijk betrokken wordt bij dit proces. In zo'n situatie voelen Van Dijk en Van Beusekom zich als een vis in het water, vertellen ze, want alle facetten rondom makelaardij, rentmeesterschap en kennis van het gebied komen daar bij elkaar. ,,Van zulke opdrachten worden we echt blij", zegt Van Dijk lachend.

Meer informatie is te vinden op website www.groeneraedt.nl. Telefoon: 06-46343632 (Van Beusekom) of 06-51514890 (Van Dijk).