• Anja Bos geeft de plastic bucket challenge door.

    Marja van Eck

GoedVolk lanceert plastic bucket challenge

Advertorial

HEUVELRUG Vul een emmer met zwerfafval, leg je opruimactie vast op foto, deel je selfie op social media en daag twee anderen uit mee te doen en de opdracht door te geven. Met de plastic bucket challenge wil GoedVolk een beweging in gang te zetten om de gemeente Utrechtse Heuvelrug plastic vrij te maken in 2026.

Gerard van Wijk

Op dinsdag 11 september spraken inwoners, vertegenwoordigers van bedrijfsleven, verschillende maatschappelijke organisaties en de gemeente Utrechtse Heuvelrug over de uitdagende vragen 'wat moeten we doen om onze gemeente in het jaar 2026 plastic vrij te krijgen en wat en wie hebben we daarvoor nodig.'

De ambitie is groot. Het besef dat er wat moet gebeuren en de bereidheid om mee te doen zijn navenant.

DOEL TE BEREIKEN Waar moet je op inzetten om het doel te bereiken? De deelnemers zijn het er allemaal over eens dat plastic uit de samenleving de ideale situatie is. Voor de korte termijn is het van belang om aandacht te vragen door concrete acties. Een terugkerende activiteit is de schoonmaakactie om het wegwerpafval, bijvoorbeeld langs de provinciale weg tussen Doorn en Leersum, op te ruimen.

SCHADE BEROKKENEN Plastic, blikjes, van alles en nog wat gooien mensen weg. Onnadenkend of nonchalant. De rotzooi van een ander opruimen is natuurlijk niet echt de bedoeling.

Maar het kan wel bijdragen tot het besef dat we de natuur en onszelf daarmee uiteindelijk schade berokkenen. Met de app 'Litterati' die je op je mobiele telefoon downloadt, leg je vast waar je afval vindt, wat het is en wie de producent is. Dat maakt inzichtelijk hoeveel troep we achterlaten en je komt tot de bron. Voor de langere termijn is samenwerking nodig tussen verschillende spelers: producenten, politiek, winkeliers, financiers en natuurlijk ook de consumenten.

INZETTEN Een groepje gaat zich inzetten voor de oprichting van een zogenaamde 'coalition of the willing', samenwerking op lokaal niveau om het plastic gebruik terug te dringen. Ook de lokale politiek denkt daarin mee. Een ander clubje buigt zich over alternatieven voor plastic in de winkels.

Een derde groepje gaat nadenken over evenementen en activiteiten bijvoorbeeld rond de dag van de duurzaamheid in oktober. En een vierde groep buigt zich over de communicatie en wat je kan doen om het gedag van mensen te veranderen. In die groep zitten ook kunstenaars.

BEREIKEN Meedoen en uw talent inzetten om het doel uiteindelijk te bereiken, stuur dan een bericht naar het mailadres info@goed-volk.net