• Archief BDU Media

'Daling WW-uitkeringen zet door in Midden-Utrecht'

HEUVELRUG In september 2017 zette de daling van het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht verder door, rapporteert uitkeringsinstantie UWV. De regionale arbeidsmarktanalyse 'Regio in Beeld' van UWV toont welke werkzoekenden het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, zoals laagopgeleiden en 55-plussers. In de regio Midden-Utrecht wordt ongeveer 60 procent van de WW-uitkeringen verstrekt aan deze twee groepen.

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht bedroeg in september 2017 16.144 uitkeringen. In augustus 2017 waren dat 16.729 uitkeringen en in september 2016 18.902 uitkeringen. Nederland als geheel telde in september 2017 350.810 WW-uitkeringen. Dat is 3,1 procent minder uitkeringen dan in augustus 2017 en 17,3 procent minder uitkeringen dan in september 2016. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is met 3,5 procent in Midden-Utrecht gunstiger dan voor geheel Nederland (3,9 procent).

STERKER DAN LANDELIJK Het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht daalde in september 2017 met 3,5 procent (-585). Sectoren die de grootste bijdrage leverden aan de regionale daling van het aantal uitkeringen zijn financiële & zakelijke diensten (exclusief uitzendbureaus), gevolgd door industrie en zorg & welzijn. In vergelijking met september 2016 is er sprake van een daling van 14,6 procent (-2.758) uitkeringen op jaarbasis. De regionale daling van het aantal WW-uitkeringen is met 3,5 procent ten opzichte van augustus 2017 sterker dan de landelijke daling (-3,1 procent).

Deze week heeft UWV een uitgebreide arbeidsmarktanalyse voor de regio gepubliceerd. In de 'Regio in beeld 2017' komen verwachtingen voor de arbeidsmarkt aan de orde, maar ook de problemen, knelpunten en kansen. Bijgevoegde infographic geeft de hoofdpunten van de analyse voor de regio Midden-Utrecht weer. Met name laagopgeleiden, mensen met een arbeidsbeperking, 55-plussers en werkzoekenden met een beroep waar weinig vraag naar is hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Regio in Beeld geeft zicht op de kansen van deze werkzoekenden.

In de regio Midden-Utrecht werd in september 2017 een kwart van de WW-uitkeringen (4.219) verstrekt aan werkzoekenden met een een laag beroepsniveau en een derde aan 55-plussers (5.214). Laagopgeleid economisch en administratief personeel is een voorbeeld van een groep werkzoekenden die relatief meer concurrentie op de arbeidsmarkt ervaart dan bijvoorbeeld werkzoekenden uit de technische en transport & logistiek sector op hetzelfde beroepsniveau. Ongeveer 7 procent van de WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht wordt verstrekt aan laagopgeleide werkzoekenden in de economisch en administratieve richting (1.195 uitkeringen).