Bartiméus kiest voor duurzaam groenonderhoud met Biga Groep

DOORN Jopie Nooren, voorzitter van de Raad van Bestuur Stichting Bartiméus en Gerhard ten Hove, directeur van Biga Groep, tekenden woensdag 24 februari een overeenkomst tot duurzame samenwerking voor het groenonderhoud van Bartiméus terreinen in Doorn en Zeist. Bartiméus geeft door de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt nadrukkelijk inhoud aan haar maatschappelijke doelstelling.

Vorig jaar heeft Biga Groep voor Bartiméus een aantal projecten - zoals het boomonderhoud - door mensen met een functiebeperking-succesvol uitgevoerd. Die samenwerking is zo goed verlopen, dat het tijd is om deze verder te intensiveren.

Een groenteam zal wekelijks het terrein van Bartiméus in Zeist en deels het terrein in Doorn onderhouden. Zes medewerkers pakken de groentaken met veel plezier op. De werkzaamheden bestaan uit gazons maaien, blad verwijderen, hagen knippen, onkruid verwijderen, vuilnisbakken legen en bosplantsoen en heesters snoeien.

Biga Groep is het ondernemende sociaal werkbedrijf in midden Nederland. Voor vijf gemeenten begeleiden zij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Biga Groep geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen een gezicht.

Bartiméus is een landelijk expertisecentrum met locaties over heel Nederland die zich ten doel stelt mensen met een visuele beperking te ondersteunen bij het verkrijgen van een zo zelfstandig mogelijke positie in de samenleving.