• Het was druk afgelopen maandag in de Stallerij.

    Wilco Willemse

Amon wordt eind 2018 opgeheven

AMERONGEN Aan het einde van dit kalenderjaar wordt de Amerongse Ondernemersvereniging Amon opgeheven. Bij een eerdere bijeenkomst in september had voorzitter Rein van Ee al aangegeven te willen stoppen met zijn bestuursfunctie.

Wilco Willemse

Die avond kwamen ook de resultaten van een onderzoek wat hij had laten uitvoeren onder Amerongse ondernemers op tafel. Daaruit bleek de wens van veel ondernemers naar een nieuwe beweging, breder dan een winkeliersvereniging. Na die avond ontstond een groepje enthousiaste ondernemers die met elkaar wilden onderzoeken of er draagvlak bestaat voor een nieuwe club. Afgelopen maandag stelden zij hun plannen voor aan de toegestroomde ondernemers en bedankten ze namens de Amerongse ondernemers Rein van Ee voor zijn vele jaren inzet.

VLOT TREKKEN Als de opkomst moet staan voor de kans van slagen, gaat het zeker lukken een nieuwe club op te richten. Maar liefst 75 ondernemers hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging door de initiatiefnemers. Petra Matthes: ,,Samen met Tim Rooijakkers, Anne Mulder en Waronne Elbers hebben we het plan opgevat om ondernemers bij elkaar te roepen. Hier halen we graag de ideeën op over hoe zo'n nieuw te vormen ondernemersclub er uit zou moeten zien. Dat is niet aan ons, maar aan de ondernemers zelf. Wij zijn er slechts om de boel vlot te trekken en zeker niet het nieuwe bestuur van een nieuwe vereniging. Vanavond hopen we veel informatie op te halen bij de aanwezigen en peilen we de behoefte. Daar gaan we vervolgens mee aan de slag en 21 januari houden we dan een nieuwjaarsborrel waar we de resultaten en vervolgstappen toelichten."

SAMENWERKING In opdracht van de Amon deed Susan Claessens, zelf ook Amerongs ondernemer, onderzoek onder de Amon-leden: ,,Al snel bleek er behoefte te zijn aan veel meer lokale samenwerking. Ik interviewde elf verschillende ondernemers. Iedereen gaf aan dat ze samen met andere ondernemers een sterk netwerk willen vormen, zodat ze binnen hun eigen dorp de vraagstukken van de consument kunnen oplossen. Ook is er sterke behoefte aan profileren van het unieke karakter van Amerongen. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur, geschiedenis en cultuur. Dat er meteen een initiatiefgroep is opgestaan om die mogelijkheden te onderzoeken, is natuurlijk top."

NETWERK Dat vindt ook Joke Grootveld, namens de gemeente contactpersoon voor ondernemers: ,,De grote opkomst maakt de kans op succes natuurlijk groot. Blijkbaar leeft er onder ondernemers behoefte aan samenwerking. In elk dorp op de Heuvelrug verenigen ondernemers zich weer anders.

Soms is er een klassieke winkeliersvereniging, maar buurdorp Leersum heeft bijvoorbeeld gekozen voor een Bedrijven InvesteringsZone. Ik hoop dat hier in Amerongen ook een mooi netwerk ontstaat. Voor de initiatiefgroep ben ik beschikbaar voor ondersteuning namens de gemeente."

Komend periode hoopt de initiatiefgroep dat er meer duidelijkheid komt in vragen en behoeftes, zodat een nieuw bestuur plannen kan maken. Matthes: ,,Laten we een jaar de tijd nemen om kennis te maken, elkaar te leren kennen en samenwerkingen de versterken. Daar hebben we elke ondernemer voor nodig. Ik hoop dat het tijdens de nieuwjaarsborrel nóg drukker is dan vanavond en dat er goeie ideeën ontstaan. Dan is onze opzet geslaagd."

Ondernemers en andere belangstellenden die op de hoogte willen blijven, kunnen 'Zakelijk Amerongen Ontmoet' volgen op Facebook.