• De aanwezigen discussieerden onder leiding van Rik Eijkelkam van dtnp

    Pander Roskam

Amerongen praat over terugloop retail

AMERONGEN Vrijwel elke plaats in Nederland heeft te maken met een terugloop in de retail. Een modern begrip waarmee alle bedrijven met een publieksfunctie worden bedoeld. Zaken als de slager, de bakker, de schoenmaker en de kapper. Er is een aantal factoren waardoor dat soort zaken steeds meer verdwijnen.

Pander Roskam

De komst van de supermarkt na de oorlog bijvoorbeeld, of het sterk toegenomen autobezit. De laatste jaren wordt de invloed van internet steeds meer merkbaar. Met als gevolg een verschaald winkelaanbod en een achteruitgang van de leefbaarheid van de dorpen.  

NIVEAU Om het gewenste niveau van voorzieningen voor haar burgers te behouden organiseert de Gemeente Utrechtse Heuvelrug bijeenkomsten met het thema 'retail en levendige dorpskernen' in elk van haar kernen. Amerongen was als eerste aan de beurt.

Woensdag 28 juni kwamen gemeente, ondernemers en inwoners van Amerongen bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van de winkelgebieden onder leiding van adviseurs van dtnp, een adviesbureau voor ruimte en strategie.

 

SUGGESTIES Na een schouw van de Overstraat, de Koenestraat en Allemanswaard werden de knelpunten besproken in de Ark. Vastgesteld werd dat het winkelaanbod in Amerongen is versnipperd. Toch is er geen behoefte aan een concentratie in bijvoorbeeld Allemanswaard. Eén van de aanwezigen merkte op dat Leersum maar drie kilometer verderop is en dat daar al een gloednieuw centrum te vinden is waar Amerongers dan ook dankbaar gebruik van maken. Overigens weten de Leersummers Amerongen ook prima te vinden als het om specialiteiten gaat, zo merkten de bakker en de slager op. De laatste stelde dat veel van zijn klanten het als een gemis ervaren dat er geen groenteman in het dorp meer is. Een groentewinkel is waarschijnlijk niet haalbaar, maar zou een mobiele groenteman passen tussen alle regels en verordeningen?

Een ander stelde voor om het shop-in-shop principe voor winkels verder uit te bouwen. De gemeente is voor een deel afhankelijk van provincie en rijk, maar dat de gemeente zeker meer wil faciliteren. Bijvoorbeeld door te helpen om aanvraag van vergunningen te bespoedigen voor ondernemers. Ook is het belangrijk om duidelijk te zijn in wat precies waar mag en kan en samen met de ondernemers werken aan sterke winkelgebieden.

 

KASTEEL Een toeristische trekker voor het dorp is natuurlijk het Kasteel. Toch blijkt het oude dorp onvindbaar voor  vele bezoekers. Een van de aanbevelingen was dan ook om bordjes te plaatsen om winkels en bezienswaardigheden makkelijker vindbaar te maken  voor bezoekers. De aanwezigen waren het eens over het feit dat het belangrijk is om de dorpse uitstraling te behouden.

 

PLUIM Op de website www.amerongeninspireert.nl is allerlei informatie te vinden over het dorp. De provincie deelde een pluim uit bij wijze van erkenning voor de inzet van de website voor de leefbaarheid van het dorp.

Rein van Ee nam de pluim (in de vorm van een ingelijste foto van de grafheuvel bij het Berghuis) symbolisch in ontvangst.