• Marc Satijn

VVD, OPEN, CDA en SGP in nieuw Heuvelrugcollege

HEUVELRUG Na een reeks van gesprekken met informateur Remco van Lunteren is er overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college met VVD, OPEN, CDA en SGP. Het raadsprogramma was de basis voor gesprekken. Er zijn geen aanvullende onderwerpen benoemd.

Informateur Remco van Lunteren: ,,De gesprekken met de verschillende fracties verliepen in een goede sfeer. Er was een vrij duidelijk beeld van de mogelijkheden, waarbij de uiteindelijke variant met VVD, OPEN, CDA en SGP de variant was die het meest is genoemd en die ik als eerste heb verkend. Ik vind deze brede combinatie ook passend bij het tot uitvoering brengen van een breed gedragen raadsprogramma. Ik overhandig nu mijn rapportage aan burgemeester Frits Naafs, op basis waarvan hij een integriteitsonderzoek naar de kandidaat- wethouders kan laten uitvoeren." 

VERVOLG Het integriteitsonderzoek duurt ongeveer een week. In verband met privacy en zorgvuldigheid worden de kandidaat- wethouders, de portefeuilleverdeling en de rapportage van de informateur na afloop van het onderzoek bekend gemaakt. Alle fracties zijn inmiddels mondeling geïnformeerd. Volgens planning worden de nieuwe wethouders op 24 mei in de raadsvergadering officieel geïnstalleerd.