• Dorpsjournalist.nl

Raadsprogramma is klaar

HEUVELRUG Na een wekenlang vergadercircus heeft de Heuvelrugpolitiek een programma met speerpunten voor de komende vier jaar opgesteld. Tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 willen de partijen zich vooral bezighouden met de thema's financiën, duurzaamheid, zorg en wonen. Winnaars VVD en Open tonen zich opgetogen over het resultaat, maar verliezer D66 likt zijn wonden.

Michiel Schaaij

De VVD zegt tevreden te zijn dat de gemeenteschuld van Utrechtse Heuvelrug eindelijk wordt aangepakt, dat de Ozb slechts met een inflatiecorrectie omhoog gaat en dat er geen nieuwe bouwlocaties in het buitengebied komen. De linkse fractie Open heeft laten weten, blij te zijn dat er niet wordt beknibbeld op voor hen belangrijke punten als het minimabeleid, de Wmo en duurzaamheid.

TELEURGESTELD De grote verliezer van de afgelopen formatieperiode is D66. Die partij kon haar goede verkiezingsresultaat van 2014 niet vasthouden en valt bij de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders buiten de boot. ,,De samenstelling van het nieuwe college is niet onze keuze", laat de partij teleurgesteld weten. In een verklaring zeggen de democraten dat de balans in het Heuvelrugnieuwe college met drie rechtse partijen en één linkse partij zoek is. 

TOETSEN Eerder liet D66-fractieleider Hugo Prakke al weten, dat zijn partij investeringen in klimaat, scholen en wegen belangrijker vindt dan het afbouwen van de schuld. Toch heeft Prakke zich neergelegd bij het aflossen van 8 miljoen euro in de komende vier jaar, zoals dat nu in het raadsprogramma is afgesproken.  D66 kondigt wel aan, alle voorstellen van het nieuwe college te zullen toetsen aan het eigen verkiezingsprogramma.

INVLOED In het raadsprogramma is er naast de eerder genoemde speerpunten ook aandacht voor de participatie. Volgens het document moet aan inwoners die willen meepraten over gemeentebesluiten, vooraf duidelijk worden gemaakt hoe groot hun invloed is. De afgelopen tijd bleken veel inwoners teleurgesteld over het resultaat van hun inspraak. Ook was er veel kritiek op de communicatie door de gemeente.

CRUCIAAL De Heuvelrugpolitiek noemt de kennis en expertise van inwoners en organisaties cruciaal om tot goede besluiten te komen. De komende vier jaar zou ,,de kracht van inwoners" nog beter benut moeten worden. Tegelijkertijd willen VVD, Open, D66, CDA, BVH en ChristenUnie het participatieproces gebruiken om inwoners ,,de kans te geven de belangen van anderen te leren kennen en te begrijpen".

VERGADERMOLEN Overigens willen de raadsfracties voorkomen, dat participatieavonden en andere bijeenkomsten uit de politieke vergadermolen alleen door hetzelfde groepje inwoners worden bezocht. Er moet meer aandacht komen voor ,,inwoners die minder vanzelfsprekend de weg naar het gemeentehuis en onze raad weten te vinden", aldus het raadsprogramma. De politiek wil ook die buitenstaanders bij de besluitvorming betrekken.