Politieke cafés in De Binder

LEERSUM In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart organiseert SCC De Binder in Leersum twee politieke cafés. 'Jong en wonen op de Heuvelrug' is het thema van de eerste bijeenkomst op dinsdag 20 februari. Met name inwoners tussen de 18 en 40 jaar worden uitgenodigd om aan dit debat deel te nemen, aangezien het voor hen steeds lastiger is om aan geschikte en betaalbare woonruimte te komen op de Heuvelrug.

Edith Hazelzet

Gepensioneerd docent Teun Monster is een van de organisatoren van de politieke café's in De Binder. ,,Ik was docent staatsinrichting, maatschappijleer en geschiedenis op het Revius en ik voel mij enorm betrokken bij de democratie. De politieke betrokkenheid van de jongere generaties bij de gemeentepolitiek is helaas erg laag. Vaak gaan ze met de landelijke verkiezingen nog wel stemmen, maar niet bij de gemeenteraadsverkiezingen terwijl wat in de gemeenteraad wordt besloten direct op henzelf van invloed kan zijn."

Daarom wil hij jongeren van 18 tot 40 jaar stimuleren om zich te verdiepen in zaken en vervolgens te gaan stemmen op 21 maart. ,,Laatst zei een jonge kennis tegen mij, dat hij er te weinig van wist. 'Als ze nou eens laten zien wat ze gedaan hebben'. Dat gaan we dus doen tijdens de politieke cafés. Je kunt maar het beste klein en dicht bij huis beginnen," aldus Teun Monster. Hij benadrukt dat ook inwoners van boven de 40 jaar van harte welkom zijn.

PRAAT MEE! Zakelijk leider van De Binder, Wilco Willemse, liep met soortgelijke plannen rond. ,,Ik wil in De Binder graag avonden op niveau organiseren, als neutrale partij." Toen zijn voormalig geschiedenisdocent bij hem binnenstapte, was de samenwerking snel rond. ,,Behalve deze avond organiseren we op 16 maart ook een lijsttrekkersdebat, waarbij stellingen uit de lokale stemwijzer leidend zullen zijn in de onderwerpen die daar voorbijkomen." De bijeenkomsten zullen gestreamd worden zodat ze ook thuis te volgen zijn. ,,Houd hiervoor de Facebookpagina van De Binder in de gaten."

De cafés worden geleid door Leersumer Gerrit Heijkoop, een ervaren spreker en presentator op (inter)nationale evenementen en congressen. Van iedere politieke partij, die deelneemt aan de verkiezingen, zal het jongste kandidaat-raadslid aan de eerste avond deelnemen. Dit zijn Gijsbert Doornenbal (SGP), Sander van Kranenburg (CDA), Jorrit Linders (VVD), Carmen Rietdijk (D66) en Sigrid Vink (Open),  Francine van der Veld ( BVH) en Lukas Jansen (Christen Unie).

,,We verwachten een interactieve avond met ook veel bijdragen uit de zaal. Praat mee, want jouw stem doet er toe," roept Wilco Willemse op. ,,De Utrechtse Heuvelrug vergrijst en tegelijkertijd is het voor jongeren steeds lastiger een geschikte woning te vinden. De wachtlijsten voor huurwoningen zijn lang en de koopwoningen zijn onverminderd duur. Wat zijn de plannen van de politieke partijen om iets aan deze problematiek te doen?"

PROGRAMMA Vanaf 19.30 uur inloop en koffie in de foyer. Het café start om 20.00 uur. Ronde 1 heeft als onderwerp: 'Hoe zorgen we voor voldoende woningen voor starters op de Utrechtse Heuvelrug?' Makelaar Erwin Terpstra zal dit thema inleiden, waarop reacties van kandidaat-raadsleden volgen en een gesprek met mensen in de zaal. Om 20.50 uur start ronde 2: 'Wat vind jij het belangrijkste dat je in onze gemeente zou willen veranderen in de komende periode?', ingeleid door Nies Oostenbrink, beleidsadviseur bij de MBO Raad, gevolgd door discussie. Vanaf 21.30 uur wordt er nagepraat.