• Marc Satijn

Politiek rookt vredespijp

HEUVELRUG De vrede in de Heuvelrugpolitiek lijkt voorlopig getekend. Als grootste partij neemt de VVD het voortouw bij de formatie. Nog deze week worden de eerste gesprekken gevoerd met de nieuwe informateur Remco van Lunteren. De komende maanden moet duidelijk worden welke partijen naast de VVD in aanmerking komen voor een wethouderspost.

Michiel Schaaij

VERZOENEND De verzoenende taal die maandagavond in de raadzaal klonk, was te verwachten. De afgelopen maanden stonden vooral in het teken van de politieke verschillen. Tijdens de verkiezingscampagnes werden de tegenstellingen door alle partijen flink uitvergroot. VVD-leider Rob Jorg toonde zich niet te beroerd om daarvoor het boetekleed aan te trekken.

BROKSTUKKEN ,,,We hebben elkaar voor de schenen geschopt", aldus Jorg. ,,In de hitte van de strijd zullen ook wij wel eens iets hebben  gezegd wat niet zo leuk was". Nu het verkiezingsboek weer is gesloten, worden de brokstukken gelijmd en gaan de partijen weer op zoek naar overeenkomsten.  ,,De verkiezingsuitslag vraagt om verbinding en samenwerking", zo drukte fractievoorzitter Hugo Prakke van D66 het uit.

GRIJZE BRIJ Prakke denkt dat een raadsbreed programma niet hoeft te leiden tot ,,een grijze brij van politieke inzichten". Net als Hans Waaldijk (fractie Open) pleitte hij ervoor, vertegenwoordigers uit de samenleving te betrekken bij het opstellen van een raadsprogramma voor de komende vier jaar. De formatiegesprekken voor een nieuw college van B en W worden geleid door voormalig provinciebestuurder Remco van Lunteren (VVD).

STABIEL BESTUUR Als gedeputeerde stond Van Lunteren zes jaar geleden ook al eens in de Doornse raadzaal. Hij stelde er toen het preventieve toezicht op de gemeentelijke financiën in. Nu heeft hij de opdracht meegekregen om een stabiel bestuur met breed draagvlak in de gemeenteraad in de steigers te zetten. Hij schuift eerst met alle afzonderlijke partijen aan tafel en zal daarover eind volgende week een tussenverslag uitbrengen.

TRANSPARANTIE Welk deel van de komende onderhandelingen openbaar is, zal nog moeten blijken. De meeste partijen pleitten maandagavond ijverig voor transparantie. Maar na afloop van de raadsbijeenkomst kwamen de fractievoorzitters toch achter gesloten deuren bij elkaar in de burgemeesterskamer.