Motie 'Digitaal Stemmen' aangenomen

HEUVELRUG Een motie waarin de Gemeente Utrechtse Heuvelrug pleit voor een digitale vorm van stemmen tijdens verkiezingen is aangenomen op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Goes. Het Heuvelrugcollege pleitte daar woensdagmiddag voor een nieuwe stemmethode, aangezien het handmatig tellen van de grote papieren stembiljetten volgens burgemeester Frits Naafs te veel vraagt van de vrijwillige stemmentellers en gemeenteambtenaren.

Met het bij acclamatie aannemen van de motie verzoeken de Nederlandse gemeenten het Ministerie van Binnenlandse Zaken om op zo kort mogelijke termijn een nieuwe stemmethode te gaat ontwikkelen. Of het Ministerie er succesvol gehoor aan gaan geven moet nog blijken, want -zo verwoorde Naafs voorafgaand- ,,dat het nog niet bestaat, heeft vooral te maken met onwil."