• John de Vries

'Inwoners moeten minder afwachtend zijn'

HEUVELRUG Dit jaar staan de gemeenteraads- verkiezingen voor de deur. Op woensdag 21 maart mag Nederland stemmen. Er komt, als het goed is, veel nieuw en vooral jong volk in de raad. Correspondent John de Vries stelt van elke partij een 'jonge nieuweling' of 'nieuwe jongeling' aan de lezers voor.

John de Vries

De woon- en werkplek van Tim Rooijakkers (27), potentieel VVD-raadslid, ligt in Overberg. Hij is General Manager van Landal Green Parks Amerongse Berg, een vakantiepark van topniveau.

Daar managet hij in nauwe samenwerking met de 73 eigenaren van de prachtige recreatiewoningen de gang van zaken van wat hij zelf noemt ,,een kleine gemeente." Met alles erop en eraan: de organisatie van de verhuur, de schoonmaak en het onderhoud van het terrein, maar ook de financiën die daarmee gemoeid zijn. ,,Vergaderen en overleggen met mensen, ervoor zorgen dat hun investering rendement oplevert en de kosten laag blijven. Daarnaast ben ik natuurlijk ook gastheer", zegt hij.

MENSEN-MENS Hij studeerde Recreatie en Toerisme op HBO-niveau. En vindt zichzelf een 'mensen-mens'. Iemand met ideeën op allerlei terrein die hij graag ontvouwt en, indien mogelijk, daadkrachtig uitvoert. De politiek? Is hem op het lijf geschreven, meent hij. De VVD? ,,De uitgangspunten van de VVD onderschrijf ik van harte", zegt hij. Sinds juni 2017 is Rooijakkers in Utrechtse Heuvelrug commissielid.

Met het vertrek van Hermannus Stegeman nam hij een deel van diens portefeuille Ondernemerschap en ICT over. Recreatie en Toerisme niet. ,,Vanwege mijn werk in die sector en mijn bestuursfunctie in de Recron." Tim Rooijakkers vond het commissielidmaatschap tot nu toe best pittig. ,,Ik had al wat politieke ervaring bij de VVD in Deurne opgedaan." De kracht van de VVD, zegt hij, zit in de duidelijkheid van de standpunten. ,,Inwoners weten wat ze aan ons hebben. Bij ons geen gedraai."

STANDPUNT Hoe zit het dan met het VVD-standpunt over het bedrijventerrein Amerongen? ,,Ja, daar zijn we door het CDA en D66 stevig op aangepakt. Ons vòòr-standpunt hebben we verlaten toen, uit gesprekken met alle potentiële ondernemers die zich in het verleden voor een plek op het bedrijventerrein hadden aangemeld, bleek dat die behoefte er vrijwel niet meer was. Dit in combinatie met de felle tegenstand tegen het terrein en de duidelijkheid die ondernemers willen. Wij hebben geluisterd en op basis daarvan een andere conclusie getrokken."

Hij prijst het pragmatisme van de VVD-fractie daarin. ,,Zo moet je politiek bedrijven." Dat pragmatisme schiet er in zijn ogen in de gemeente nog wel eens bij in. Neem bijvoorbeeld de parkeerplaats bij kasteel Amerongen die ieder jaar een aantal keren door een loonwerker voor veel geld wordt opgeknapt. ,,Los het probleem nu eens goed op! In plaats van iedere keer gaten te stoppen kun je, in afwachting van het rioolwerk dat vervangen moet worden, op die parkeerplaats ook klinkers leggen."

Geld weggooien is dus niks voor Rooijakkers en zeker niet in een gemeente als Utrechtse Heuvelrug ,,waar de schuldenlast verhoudingsgewijs veel te hoog is." Een nieuwe coalitie met de VVD erin moet daarin verandering brengen. De gemeentelijke organisatie kan bijvoorbeeld nog efficiënter, meent hij. ,,Een hoog voorzieningenniveau is prima, maar dat moet niet met de regelmaat van de klok tot verhoging van de OZB leiden. OPEN heeft nu al aangekondigd de OZB te willen verhogen. De burger als melkkoe, de VVD is daar absoluut tegen." Rooijakkers staat op de kieslijst op plek 6. Als hij gekozen wordt wil hij graag de sociale portefeuille voor zijn rekening nemen.

GEVEN Eén van zijn speerpunten: ,,Mensen met een uitkering moeten, als zij daartoe in staat zijn, een tegenprestatie leveren om ze perspectief op de arbeidsmarkt en zelfvertrouwen te geven." Als raadslid wil Rooijakkers benaderbaar zijn. ,,Inwoners moeten mij aanspreken als er problemen zijn. Dan komen we tot een oplossing. Er zijn nog te veel mensen die een afwachtende houding aannemen. Daar kom je niet ver mee."