• Lex van Lieshout

Heuvelrug wil digitaal stemmen

HEUVELRUG Het Heuvelrugcollege wil dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken werk gaat maken van digitaal stemmen. De huidige gang van zaken bij de stembusgang is niet meer van deze tijd, vindt burgemeester Frits Naafs. Hij heeft aangekondigd dat hij op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Goes op 14 juni een motie gaat indienen.

Michiel Schaaij

Daarin pleit hij er namens Utrechtse Heuvelrug voor, dat het ministerie op zo kort mogelijke termijn een nieuwe stemmethode gaat ontwikkelen. De grote stemformulieren die handmatig moeten worden geteld vragen volgens Naafs te veel van vrijwillige stemmentellers en gemeente-ambtenaren. Hij er wijst in de motie op, dat op verkiezingsdagen de gebruikelijke arbeidstijden in zeer ruime mate overschreden worden.

ONWIL ,,Ik ben niet technisch, maar volgens mij moet het mogelijk zijn om een veilig, digitaal stemsysteem te maken", zegt Naafs. ,,Dat het nog niet bestaat, heeft vooral te maken met onwil", aldus de burgemeester. Volgens zorgwethouder Hans Nijhof (partij Open) zou digitaal stemmen ook voor mensen met een beperking een uitkomst zijn. Naafs en Nijhof hopen dat een meerderheid van de Nederlandse gemeenten zich achter hun motie zal scharen.