• Vincent Jannink

Gemeenteschuld wordt thema in raadsprogramma

HEUVELRUG Er komt toch meer openheid bij de financiële onderhandelingen rond de formatie. Een ruime meerderheid van de fracties in de gemeenteraad wil de discussie over verlaging van de gemeenteschuld niet achter gesloten deuren voeren. Het thema financiën wordt daarom betrokken bij de openbare gesprekken over een raadsbreed programma.

Michiel Schaaij

MENINGSVERSCHIL VVD-voorman Rob Jorg, die als winnaar van de verkiezingen het voortouw bij de formatie heeft genomen, is sceptisch. Hij sprak donderdagavond tijdens een raadsbijeenkomst de vrees uit, dat de meningsverschillen over de schuldafbouw te groot zullen blijken en dat er geen brede overeenstemming bereikt kan worden. ,,Maar als de meeste partijen denken dat het wel kan, dan proberen we dat," aldus Jorg.

TEMPO Dat er raadsbrede afspraken over het beleid in de komende vier jaar moeten komen, staat in de gemeenteraad niet ter discussie. Maar over de weg daar naartoe bestaat her en der nog wel verschil van inzicht. Zo wil CDA-er Peter Kranenburg graag meer tempo maken bij de vorming van het nieuwe Heuvelrugcollege, terwijl zijn raadscollega Dick Karssen (ChristenUnie) er juist meer tijd voor wil nemen.

HAMEREN De christelijke partijen staan echter niet in het rijtje van verkiezingswinnaars. Vooralsnog lijkt het vooral van belang, om te zien in hoeverre de VVD en de fractie Open elkaar kunnen vinden. Waar de liberalen van Jorg voortdurend hameren op afbouw van de schulden, wil de progressieve fractie van Hans Waaldijk de nadruk leggen op thema's als duurzaamheid, sociale zaken en woningbouw.

SINTERKLAAS BVH-leider Sybe Streekstra vindt het plan van de fractie Open de omgekeerde gang van zaken. ,,We moeten niet eerst onze Sinterklaas inkopen laten doen en dan het budget vaststellen," aldus de nestor van de raad. Streekstra wil eerst de geldzaken regelen en pas daarna gaan spenderen. ,,Doe je dat niet, dan verslechtert onze financiële situatie."