• Lex van Lieshout

Formatie van college slechts deels openbaar

HEUVELRUG De formatie van een nieuw college zal slechts ten dele openbaar zijn. Dat blijkt uit het advies van informateur Remco van Lunteren (VVD). Als de Heuvelrugpolitiek akkoord gaat, wordt er alleen in het openbaar vergaderd over punten van overeenstemming. Zodra de politiek gevoelige kwesties aan de orde komen, hebben inwoners en pers het nakijken. Eerder hadden met name de fractie Open en D66 voor maximale openheid gepleit.

Michiel Schaaij

Achter gesloten deuren lijken de verdeling van de wethoudersposten en de penibele schuldsituatie van Utrechtse Heuvelrug de zwaarste dobber voor de onderhandelaars te worden. Voor de komende raadsperiode is de financiële prognose negatief, zo blijkt uit een brief van het college aan de nieuwe gemeenteraad. Naar verwachting moeten er harde noten worden gekraakt om de gemeenteschuld terug te brengen.

DEADLINE Informateur Van Lunteren zal zijn advies donderdagavond in een openbare bijeenkomst toelichten. Intussen heeft hij een strakke deadline gesteld voor het raadsbrede programma. De punten waarover in de nieuwe gemeenteraad brede overeenstemming kan worden bereikt, moeten uiterlijk op zaterdag 5 mei op papier staan. Twee dagen later schuift Van Lunteren weer aan tafel met de afzonderlijke partijen. Daarna gaat de echte formatie in beslotenheid van start.