• Remko de Waal

Geen paniek om kunstgras

HEUVELRUG ,,Er is op dit moment geen reden om niet op kunstgras te spelen." Dat schrijft sportwethouder Henk Veldhuizen (CDA) in een memo aan de gemeenteraad. Hij raadt voetbalclubs in de Heuvelrugdorpen aan ,,om niet op de zaken vooruit te lopen". Vorige week ontstond ophef over het kunstgras naar aanleiding van een uitzending van Zembla. Volgens de makers van het televisieprogramma bevatten de rubberkorrels kankerverwekkende stoffen en lopen jeugdvoetballers wellicht gezondheidsrisico's.

Michiel Schaaij

AUTOBANDEN In Utrechtse Heuvelrug gaat het volgens de gemeente uitsluitend om kunstgrasvelden voor voetbal. Er zijn geen sportvelden in de openbare ruimte die met het gewraakte rubber zijn ingestrooid. Uit het memo van de wethouder blijkt dat van de zeven kunstgrasvelden in Utrechtse Heuvelrug er vier zijn ingestrooid met rubberkorrels afkomstig van oude autobanden. Het gaat om de hoofdvelden van voetbalverenigingen DEV Doorn, FC Driebergen, HDS Leersum en SVMM Maarn. De andere drie velden zijn ingestrooid met zogenaamde korrels van recyclebare kunststof.

VOORZICHTIG Bij de vier getroffen Heuvelrugclubs is in het afgelopen weekend gewoon op kunstgras gevoetbald. Het bestuur van SVMM zegt niet te verwachten dat voetballers een gezondheidsrisico lopen. Maar het bestuur van FC Driebergen is iets voorzichtiger. Volgens de website van die vereniging wordt geprobeerd om de jeugdteams zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de andere velden.

ONDERHOUD Ondanks de geruststellende woorden van Veldhuizen lijkt de gemeente er toch niet helemaal zeker van, dat de kunstgrasvelden van de vier voetbalclubs geen gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren. De wethouder wil dat de KNVB niet alleen de risico's voor voetballers laat onderzoeken, maar ook bekijkt of met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden gevaarlijk kunnen zijn voor onderhoudspersoneel.

NIEUW ONDERZOEK Eerder stelde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven dat er bij het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat geen gezondheidsrisico te verwachten zijn door blootstelling aan gevaarlijke stoffen als PAK's, weekmakers en nitrosaminen. Die conclusie werd door Zembla in twijfel getrokken, waarna het RIVM in opdracht van minister Edith Schippers (VVD) opnieuw naar de kwestie gaat kijken.

SCHONE KLEREN Intussen heeft het RIVM voorzichtigheidshalve geadviseerd dat spelers na afloop douchen en schone kleren aantrekken. Daarnaast wordt aangeraden om kinderen niet met de rubber korrels te laten spelen. Het nieuwe RIVM-onderzoek moet nog voor het einde van dit jaar klaar zijn. Wethouder Veldhuizen zegt verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden.