• FC Driebergen
  • FC Driebergen
  • FC Driebergen
  • FC Driebergen
  • FC Driebergen

FC Driebergen neemt afscheid van Peter Dingemans

DRIEBERGEN FC Driebergen heeft zaterdag na 20 jaar afscheid genomen van voorzitter Peter Dingemans. In een volle kantine werd Peter benoemd tot erelid, kreeg hij een gouden speld van de KNVB en een crowdfundingsactie leverde tot nu toe maar liefst 1.950 euro op voor de vereniging. ,,Ik ben overweldigd door dit afscheid", zegt Peter Dingemans. ,,Ik heb een fantastische tijd gehad en ben trots dat ik dit zo heb mogen afsluiten."

Peter Dingemans is inmiddels ruim veertig jaar lid van FC Driebergen (voorheen van CDN) en sinds 20 jaar voorzitter. Onder zijn voorzitterschap is FCD volop gegroeid door projecten als de aanleg van kunstgrasvelden, de fusie van CDN met voetbalvereniging Dalto, het aantrekken van Unicef als shirtsponsor, ING als clubsponsor, de start van G-voetbal, de uitbouw van damesvoetbal en niet te vergeten realisatie van de nieuwe huisvesting in 2015 en zonnepanelen op het dak in 2016. Meer dan genoeg reden om Peter Dingemans tot erelid van FC Driebergen te benoemen. Die eer was er eerder voor Hans van Vugt en Harry Storm.

VOOR DE CLUB FC Driebergen is onder leiding van Peter Dingemans een zeer volwassen vereniging geworden en dat wordt gewaardeerd door de leden. Dingemans wilde dat een cadeau aan hem, een cadeau voor de vereniging zou zijn. Daarom is een crowdfundingsactie opgezet om de wensen van Peter met FC Driebergen voort te kunnen zetten. Leden en niet-leden hebben massaal geld gestort om hun waardering te uiten. Het bedrag loopt nog dagelijks op.

HILARITEIT Burgemeester Frits Naafs sprak zaterdag lovende woorden over Peter: ,,Iemand die in staat is om 20 jaar succesvol leiding te geven aan de grote voetbalclub, zouden we in de politiek ook goed kunnen gebruiken." Deze verrassende uitspraak had de nodige hilariteit tot gevolg over welke rol hij dan zou moeten gaan vervullen? Raadslid, wethouder of misschien zelfs burgemeester.

OP DE KAART Ook bij de KNVB is het werk van Peter Dingemans niet onopgemerkt gebleven; Peter ontvangt uit handen van Floos Baas, ambassadeur van de KNVB een gouden speld voor al zijn verdiensten. ,,Hij heeft dit als echte clubman meer dan verdiend. De vereniging heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt en de fusie van CDN en Dalto en de nieuwbouw hebben FC Driebergen goed op de kaart gezet."

KUNSTWERK Dingemans mocht ook een kunstwerk onthullen waarin de bijna 100-jarige historie van voetbal in Driebergen op een groot doek met foto's en andere afbeeldingen is weergegeven. Dit kunstwerk is door grafisch en multimedia vormgever Remco van den Brink uit Driebergen gemaakt en door hem aan de club geschonken.

Aan het einde kreeg Dingemans het 'laatste woord', waarin hij vooral alle naar schatting tweeduizend vrijwilligers wilde bedanken waarmee hij in al die jaren gewerkt heeft. Door hun bijdrage is de club geworden, wat die nu is. Daarna reikte hij symbolisch de voorzittershamer uit aan de nieuwe voorzitter Erik Zegwaart.