• Eerder dit jaar kwamen kinderen van De Zonheuvel al naar de gemeenteraad om actie te voeren.

    Marc Satijn

Raad: 'CBS De Zonheuvel aardgasvrij renoveren'

DRIEBERGEN Geen nieuwbouw en voorlopig nog even geen renovatie voor de Driebergse basisschool De Zonheuvel. De gemeenteraad heeft afgelopen maandagavond besloten de plannen rondom het schoolgebouw terug te sturen naar de tekentafel. Het doel: uiteindelijk aardgasvrij renoveren met behulp van een subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Marc Satijn

Waar onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA) eerst nog liever het schoolgebouw wilde nieuwbouwen, pleiten coalitiepartijen VVD, CDA en OPEN nu voor een andere optie: opnieuw aanbesteden om niet te nieuwbouwen, maar aardgasvrij te renoveren. Met hulp van het Ministerie van BZ die een subsidie uitgeeft voor de realisatie van aardgasvrije scholen moet nu een nieuw plan worden gemaakt én moet het project opnieuw worden aanbesteed. Daarmee hoopt de raad dat de renovatie wél binnen het eerder vastgestelde budget past, die met een eerder renovatieplan ruim werd overschreden.

VOORTZETTEN De D66 heeft daar echter twijfels over. Die partij probeerde nog 290.000 euro los te peuteren om het originele hernieuwbouwplan voort te zetten. ,,Het is onwenselijk om een stap terug te doen", stelt Carmen Rietdijk (D66). Volgens haar waren de eerdere renovatieplannen te duur, maar te dekken door andere investeringen uit te stellen. 

TEKORTEN Ook andere partijen -op de ChristenUnie na- deelden de visie van D66 niet. ,,We hebben andere prioriteiten", laat Frits Jansen (SGP) weten. Ook CDA-raadslid Marina Roelofsen ziet het financieel niet zitten. ,,Er zijn gewoon financiële problemen en wij kunnen het geld nu niet uitgeven." Roelofsen is het eens dat door het terugsturen van het plan naar de tekentafel de snelheid uit de renovatieplannen wordt gehaald. ,,Maar", zegt zij: ,,Liever een weloverwogen besluit maken dan geld uit te geven wat we niet hebben."

VERTRAGING Voor de school blijft het afwachten wanneer de renovatie daadwerkelijk van start kan gaan. Zij zullen het uiteindelijk moeten doen met een tijdelijke huisvesting totdat de renovatie voltooid is. De wethouder heeft al in een eerdere schriftelijke beantwoording laten weten dat het nieuwe traject -waarin de voorbereiding deels moet wordt herzien en opnieuw moet worden aanbesteed- naar verwachting leidt tot een vertraging van circa 1 jaar.