Waarvoor ben je verzekerd met een beroepsaansprakelijkheids-verzekering?

18-03-2020, 14:18 |Van onze partner

Als je van plan bent om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten dan is het van belang om te weten waarmee je hiervoor precies verzekerd bent. Het is daarnaast ook goed om te weten wat de premie is, want je wilt natuurlijk wel weten wat de maandelijkse kosten zijn die je moet betalen aan de verzekeraar. De premie is lastig vast te stellen. Het hangt namelijk af van het soort en de omvang van het bedrijf. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent overigens ook een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting. Je kunt trouwens als ZZP’er ook een soortgelijke verzekering afsluiten, dit heet een aansprakelijkheidsverzekering ZZP

Na het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je als bedrijf verzekerd tegen een aantal soorten schade. Allereerst zal zo’n verzekering de schade dekken die aan personen of aan zaken is toegebracht. Hier gelden wel speciale regels bij. Het moet namelijk binnen de verzekerde hoedanigheid van de onderneming gebeuren. Ook moet het bedrijf aansprakelijk zijn voor de schade. Dit kan schade zijn die een werknemer heeft toegebracht aan een derde partij, maar het kan ook schade zijn die medewerkers aan elkaar toebrengen of schade dat een werknemer heeft opgelopen tijdens het werk. Daarnaast biedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering tevens dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Dit geldt overigens niet voor schade op het bedrijfsterrein.

Er bestaan tegenwoordig natuurlijk ook een aantal scenario’s waarin de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet de toegedane schade zal dekken. Een voorbeeld hiervan is milieuschade dat geleidelijk ontstaat. Dit kan onder meer het jarenlang lekken van containers of tanks zijn. Mocht dit jouw bedrijf overkomen dan zal de schade niet gedekt zijn. Hiervoor kun je overigens wel een milieuaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Daarnaast dekt de verzekeraar ook niet de schade als er geen sprake is van schade aan personen of aan zaken. Bovendien ben je met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering als onderneming niet verzekerd tegen schade aan goederen die het bedrijf gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt of bewerkt. De schade die door motorrijtuigen of door luchtvaartuigen gedaan worden tevens niet verzekerd bij zo een soort verzekering.