• Koen van Weel

Zorgen om verkeerschaos door schoolverhuizing

DRIEBERGEN Omwonenden van Het Oostrom zijn bezorgd over de komst van negen schoolklassen van christelijke basisschool De Zonheuvel. Die verhuizen later dit jaar tijdelijk naar leegstaande lokalen in het straatje, omdat hun eigen schoolgebouw wordt gerenoveerd. ,,Dit plan heeft ons de stuipen op het lijf gejaagd", vertelde buurman Coen Abbenhuis maandagavond tegen de raadscommissie.

Michiel Schaaij

De bewoners van het doodlopende straatje in het zuiden van Driebergen zien de bui al hangen, want als de opknapbeurt van de Zonheuvelschool is voltooid, zoeken nog twee andere Driebergse scholen om dezelfde reden hun toevlucht in de lokalen aan Het Oostrom. Buurtbewoners verwachten daarom dat ze zeker nog de komende vier jaar te maken krijgen met extra verkeersoverlast.

GROFGEBEKT De ervaringen van bewoners met de scholen die nu al aan Het Oostrom gevestigd zijn, spreken wat dat betreft boekdelen. Ouders zouden hun kroost het liefst op één meter van de schooldeur afzetten, aldus Abbenhuis. Daarbij treden ze buurtbewoners soms grofgebekt tegemoet. ,,Dat is inderdaad het grootste pijnpunt", gaf verkeers- en onderwijswethouder Henk Veldhuizen (CDA) toe.

BLAUW UNIFORM Omwonenden hopen dat een aantal ouders van de Zonheuvelschool de overlast zelf in goede banen komt leiden. ,,En het zou helpen als er ook af en toe iemand in een blauw uniform langskomt", zei Abbenhuis. Ook bewoner Ronald Ligteringen drong aan op ,,stevige maatregelen" en vroeg de Heuvelrugpolitiek om daar voldoende geld voor vrij te maken. ,,De veiligheid op en rond Het Oostrom mag geen sluitpost op de begroting zijn", zei hij.

DRUGSOVERLAST Naast wegaanpassingen willen buurtbewoners ook meer aandacht voor het gebruik van het openbare groen in hun straat. ,,We hebben niks tegen spelende kinderen, maar daar hoort wel goed toezicht bij", aldus Abbenhuis. Bovendien worden de schoolpleinen en het openbaar groen na schooltijd het toneel van drugsoverlast en baldadigheid door hangjongeren. De gemeente zou daarom regelmatig overleg moeten organiseren tussen de scholen en de omwonenden.