• Monique José Timmermans

Zorgen bij omwonenden Trompplein Maarn

MAARN ,,Het proces lijkt sneller te gaan dan voorzien en er is behoefte om gehoord te worden." Aan het woord zijn de vertegenwoordigers van de straten rondom het Trompplein over de plannen om op die locatie een multifunctionele accommodatie (mfa) te bouwen. In dat plan verdwijnen de gebouwen van De Meent en het dorpshuis, met uitzondering van de sportzaal. De beide basisscholen, kinderopvang en dorpsfaciliteiten komen terug in een nieuw gebouw.

Monique José Timmermans

,,In de kern is niemand tegen dit voornemen." Is het algemene oordeel. ,,Echter het proces baart zorgen. Er wordt te weinig naar het totaal gekeken. Nieuwbouw voor de twee basisscholen moet en De Twee Marken kan zelfstandig niet voortbestaan. Vanuit laatstgenoemde partij is het initiatief gekomen om te opteren voor een gezamenlijk te gebruiken multifunctionele accommodatie", melden de buurtbewoners aan de Evert de Boer en Franca Kerstens die namens de VVD in gesprek gaan. Enkele weken geleden hebben vertegenwoordigers van D66 hetzelfde gedaan.

WIE BESLIST? ,,Formeel zijn de raadsleden nog niet geïnformeerd over het proces", meent De Boer, waarop Kerstens aanvult dat op het moment dat een plan in de raad komt er nog genoeg tijd is voor inspraak en bijsturen. Ze reageert hierbij op het gevoel dat sterk bij de omwonenden leeft: ,,Er beweegt van alles. Allerlei partijen zijn druk bezig, maar de kanalen zijn niet duidelijk. Wie is bevoegd gezag, wie dient een aanvraag in, wie gaat wanneer en waarover een besluit nemen?"

OPKNIPPEN Voor de bouw van de scholen is een pot met geld en een procedure. De mfa moet uit andere middelen gefinancierd worden. Daarnaast zou er volgens de globale ruimtelijke studies die nu gedaan zijn ruimte overblijven voor - naar wordt gezegd - woningbouw.

Tijdens een eerdere informatiebijeenkomst hebben de omwonenden van de verantwoordelijke wethouder Hans Nijhof (cultuur) begrepen dat hij het project wil opknippen, zodat de voortgang in de vernieuwing van de schoolgebouwen wordt gewaarborgd.

AANPAK ,,Er heerst nu angst onder de bewoners dat er een gebouw wordt neergezet en dat daarna pas wordt nagedacht over de invulling van de overblijvende ruimte en de omgeving. Het samenvoegen van zoveel functies op het Trompplein - waar ook de Regenboog gevestigd blijft - heeft zeker gevolgen voor de verkeersstromen en parkeerbehoefte, ook van het gezondheidscentrum dat gebruik maakt van de parkeerplaats bij De Twee Marken. Is er voldoende aandacht voor geluid en groen, het karakter van de wijk? En de grootte van de schoolgebouwen? De verschillende leerlingprognoses wijken nogal af. Daarom is een integrale benadering onontbeerlijk. Waarbij een integrale aanpak niet automatisch hoeft te betekenen dat alles tegelijkertijd wordt uitgevoerd", menen de omwonenden.

DUIDELIJKHEID ,,Onze zorgen kunnen weggenomen worden met een open communicatie en duidelijkheid over het proces en de positie van de betrokken partijen."