Zonnekaart beschikbaar voor gemeente Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG De gemeente Utrechtse Heuvelrug beschikt nu over een eigen Zonnekaart, gerealiseerd in opdracht van de provincie. Met de Zonnekaart kan iedere huiseigenaar, bewoner en ondernemer in een paar muisklikken zien hoe geschikt zijn dak is voor zonne-energie. Voor elk adres geeft de Zonnekaart aan hoeveel zonnepanelen er geplaatst kunnen worden en wat de opbrengst en de terugverdientijd zijn. Daarbij wordt voor een ondernemer rekening gehouden met de (fiscale) regelingen die voor hem van toepassing zijn.

Wethouder Hans Nijhof is enthousiast over de Zonnekaart: ,,We hebben de ambitieuze doelstelling om in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Dat betekent dat we dan binnen de gemeentegrenzen evenveel duurzame energie willen opwekken als we met z'n allen aan energie gebruiken. Zonnepanelen hebben de potentie om een flinke bijdrage te leveren aan die doelstelling. De Zonnekaart maakt die potentie heel concreet. Bovendien zijn de prijzen voor zonnepanelen de laatste jaren flink gedaald, waardoor ook vanuit financieel oogpunt zonnepanelen steeds interessanter zijn. We hopen dan ook dat veel inwoners en ondernemers die potentie van zonne-energie herkennen en willen benutten."

Inwoners die in een monument, of 'beschermd dorpsgezicht' wonen, hebben in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Zij kunnen contact opnemen met de gemeente.