• Halfjaarlijkse koffiebijeenkomst voor alle Zonnebloem vrijwilligers, om de onderlinge band te verstevigen

    Zonnebloem Driebergen

Zonnebloem Driebergen viert 40-jarig bestaan

DRIEBERGEN Afdeling Driebergen van De Zonnebloem bestaat dit jaar veertig jaar. Reden voor de vereniging om op 24 juni een feestelijke dag voor verrassingen te houden.

Danny van der Linden

De Zonnebloem is een landelijke organisatie die zich inzet voor iedereen met een lichamelijke beperking. Hierbij wordt niet gekeken naar leeftijd of de aard van de beperking. Het doel van de vereniging die landelijk actief is, is mensen met een beperking uit een isolement halen en houden. De Zonnebloem is onderverdeeld is meerdere lokale afdelingen. Eén daarvan is de afdeling Driebergen-Rijsenburg.

VOORZITTER De lokale afdeling van De Zonnebloem staat onder leiding van Ans Hoogerwerf. Hoewel zij al negen jaar in het bestuur zit, waarvan drie jaar als secretaris en zes jaar als voorzitter, stelt zij in januari haar functie ter beschikking. ,,Het is dan mooi geweest. Negen jaar is een lange tijd. Ik blijf nog wel als vrijwilliger actief. Een opvolger voor de functie van voorzitter is nog niet gevonden", weet Hoogerwerf.

Momenteel richt het bestuur zich op andere zaken: het veertigjarig bestaan. Secretaris Annerie Pagnier laat weten: ,,We willen nog een beetje geheim houden wat er precies gaat gebeuren, maar op de dag zelf zijn alle vrijwilligers en deelnemers aan onze activiteiten van harte welkom." Net als andere verenigingen is De Zonnebloem voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers. ,,Dit kunnen mensen zijn die in het bestuur zitten, maar er zijn ook mensen die met enige regelmaat mensen met een beperking thuis bezoeken of hen begeleiden tijdens een dagje uit", aldus Pagnier die wil benadrukken dat De Zonnebloem er niet alleen is voor ouderen, maar ook jonge mensen met een fysieke handicap zijn van harte welkom.

LOTERIJ De Zonnebloem organiseert dagjes uit en reizen voor mensen met een lichamelijke beperking. ,,Dit kunnen reisjes naar een museum zijn, maar ook een avondje naar een popconcert", vertelt Ans Hoogerwerf. ,,We proberen te achterhalen wat de mensen leuk vinden en daar iets mee te doen. Een mooi voorbeeld vond ik dat van een gehandicapt echtpaar dat nu in Driebergen woont, maar dat nog een keer terug wilde naast het oosten van het land waar ze vroeger gewoond hebben. Daar hebben wij toen ondersteuning in geboden."

Het is duidelijk dat er op financieel gebied veel nodig is om de activiteiten van De Zonnebloem mogelijk te maken. Eén van de middelen om geld binnen te halen is de jaarlijkse loterij van De Zonnebloem. ,,We verkopen dan loten voor twee euro. De opbrengst gaat naar De Zonnebloem", vertelt voorzitter Hoogerwerf. ,,Vorig jaar hebben we negenhonderd loten verkocht." Een deel van deze loten wordt verkocht tijdens de jaarlijkse jaarmarkt in Driebergen. Maar ook veel vrijwilligers doen hun best om in hun omgeving loten te verkopen. Hoogerwerf: ,,De lotenverkoop is hard nodig om activiteiten te kunnen organiseren." De hoofdprijs van de loterij is een geldbedrag van vijftienduizend euro. ,,En er zijn diverse kleinere prijzen", vult Pagnier aan.

VRIJWILLIGERS De afdeling Driebergen Rijsenburg van De Zonnebloem is nog op zoek naar vrijwilligers. Dit kunnen mensen zijn die een bestuursfunctie ambiëren,of graag mensen bezoeken, of helpen met het organiseren van activiteiten etc. Mensen met interesse in het Zonnebloem vrijwilligerswerk kunnen contact opnemen met secretaris Annerie Pagnier via telefoonnummer 0343-513151.