• Google Streetview

Wrevel en onveiligheid op de weekmarkt

DRIEBERGEN Het gaat nog steeds niet goed op de Driebergse weekmarkt.  Problemen met de veiligheid, lege marktplaatsen en onmin tussen winkeliers en marktkooplieden bederven de stemming. Volgens D66-raadslid Wim Hak is de onderlinge wrevel aanzienlijk. ,,De sfeer is er afgelopen winter niet beter op geworden", zei hij maandagavond tijdens een commissiebijeenkomst.

Michiel Schaaij

Eerder dit jaar plaatste de gemeente hekken om het marktterrein op de Traaij, in een poging om fietsers, bromfietsers en scooters op woensdagmiddag buiten te houden. Daarmee moesten de gevaarlijkste taferelen worden voorkomen. Ook werd een plan aangekondigd om de doorgang voor hulpdiensten op de markt te verbeteren. 

MAATREGELEN Onlangs stuurde wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) een brief aan de kraamhouders, met daarin een opsomming van de verscherpte maatregelen. Zo moet een nieuwe opstelling van de kramen de veiligheid op de drukke weekmarkt vergroten. ,,De oude marktopstelling maakt het onmogelijk om tijdig en adequaat hulp te verlenen in geval van nood", aldus Boonzaaijer.

HERINDELING De herindeling die de gemeente nu verordonneert, is vooralsnog tijdelijk. Voordat er een definitieve opstelling van de marktkramen komt, wordt nog overleg gepleegd met winkeliers, marktlieden en de Veiligheidsregio Utrecht. Volgens raadslid Hak voelen marktlieden zich verrast door de maatregelen van de gemeente. ,,We stonden al zestien jaar op deze manier", luidde het bezwaar. 

BRAND Burgemeester Naafs zei verbaasd te zijn over die reactie, omdat de gemeente al driekwart jaar in overleg is met de marktcommissie. Aanleiding voor de veiligheidsmaatregelen waren onder andere de twee branden die vorig jaar op de Traaij hebben gewoed. ,,Dat was gelukkig niet op woensdagmiddag. Maar veiligheid is niet onderhandelbaar en daarom heb ik ingegrepen", aldus Naafs. 

IRRITATIES Een oplossing voor de onderlinge irritaties tussen winkeliers en marktlieden over de verdeling van de kramen, kan de gemeente niet afdwingen. Volgens Naafs kan hij niet voorkomen dat er bijvoorbeeld een bloemenkraam pal voor een bloemenwinkel wordt opgesteld. ,,Dat is wel een dingetje, maar aan economische ordening mag de gemeente niet doen", aldus de burgemeester. ,,We hebben er wel oog voor en gaan er nog over praten met de marktcommissie en de winkeliers."