• Willem en Titia 't Hooft: ,,Heel blij met de nominatie -

    Jorinde Brandligt

Kwekerij uit Doorn genomineerd voor innovatieprijs

DOORN Het biologisch dynamisch groenteteeltbedrijf A8 aan de Achterweg in Doorn is genomineerd voor de Ekoland innovatieprijs biologische landbouw 2020. De eigenaren, Willem en Titia 't Hooft, vertellen er meer over.

John Beringen

,,Wij zijn begonnen met ons bedrijf in 2006", laat Titia weten. ,,Nou was de grond hier behoorlijk zuur zodat we die eerst moesten verrijken met kalk. Dat is een vrij traag proces. Het duurde toen nog enige jaren voordat we daadwerkelijk konden beginnen met verbouwen."

SPINAZIE Waarin verschilt een biologisch dynamisch groentebedrijf van een regulier bedrijf dat groente verbouwt? Willem: ,,Bij een regulier bedrijf worden velden en kassen vol gezet met groenten die vervolgens worden geoogst en verkocht. Begrijp me niet verkeerd, daar is helemaal niets mis mee. Wat wij doen, is uiteraard honderd procent milieuvriendelijk verbouwen maar ook onderzoek doen en resultaten optekenen." Als voorbeeld noemt hij spinazie. ,,Voor een consument is spinazie gewoon spinazie", laat hij weten. 

,,Maar je hebt verschillende soorten zaden hiervan die allemaal net weer iets anders zijn. In de kas hebben we verschillende varianten gepoot waarbij we bij ieder soort nauwkeurig kijken hoe die zich allemaal individueel ontwikkelen. Dan zie je bijvoorbeeld dat één soort het wat minder doet en dan kun je de conclusie trekken dat dit type zaad kennelijk ergens gevoelig voor is. Vervolgens probeer je er achter te komen wat de oorzaak precies is. En we kunnen ook eventuele plantenziektes signaleren."

VERGELIJKEN Titia merkt op dat al hun bevindingen worden opgeslagen in een databank en worden vergeleken met die van andere biologisch dynamische telers. ,,We krijgen subsidie voor onze activiteiten omdat je er niet van kunt leven zoals dat bij massaproductie wel het geval is. Zodoende krijgen we ook regelmatig controle van de SKAL-inspectie. Dat is een overheidsorgaan dat onderzoekt of alles volgens de regels verloopt. Enerzijds moet men natuurlijk zeker weten dat de subsidie terecht wordt verstrekt, maar minstens net zo belangrijk is, is het feit dat onze aangeleverde gegevens volkomen betrouwbaar zijn."

Willem vult aan: ,,Zo moet je bijvoorbeeld wisselen qua teelt; je mag niet twee keer achter elkaar het zelfde gewas poten in hetzelfde bed. Verder kijken ze naar wat voor soort mest je gebruikt en naar tal van andere inhoudelijke zaken die meespelen in het geheel. Die controles zijn begrijpelijkerwijs heel streng; als je ook maar iets afwijkt van de restricties heb je een groot probleem. En zo proberen we bij te dragen aan verbeterde kwaliteit van groente en gewassen." Ook hun dochter Verena werkt met hart en ziel mee in het bedrijf.

In totaal zijn er 160 soortgelijke bedrijven genomineerd voor de innovatieprijs. Inmiddels is bekend geworden dat Willem en Titia zijn doorgedrongen tot de eerste zestien. Wie meer wil weten over hun bedrijf en hun activiteiten kan hiervoor op Google 'A8 Doorn' intikken.