• In haar praktijk voor integratieve psychotherapie behandelt Maartje van Driel mensen met verschillende soorten trauma’s en emotionele problemen.

    Babs Bouwman

De regie over jezelf weer oppakken

DOORN Sansoma Instituut voor lichaamsbewustzijn is een specialisme rijker. Vrouwen en mannen die ooit slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld of misbruik, kunnen terecht in de praktijk voor integratieve psychotherapie van Maartje van Driel.

Naast dit specialisme heeft zij ook andere vormen van therapie in haar rugzak, waardoor ze veel soorten klachten en problemen kan behandelen. Net als de andere mogelijkheden om bij het Instituut voor Lichaamsbewustzijn op verschillende niveaus aan bewustwording te werken. Sansoma biedt een gevarieerd aanbod aan workshops en behandelingen, zoals core gym, massage, ouder-kind therapie, core energetica, familieopstellingen, TRE, orthomoleculaire therapie, Chi Neng Qigong, healings en vrouwencirkel.

REGIE In haar praktijk komt Maartje van Driel emotionele en psychosomatische klachten en problemen tegen. Zelf maakte ze het nodige mee, waardoor ze geboeid raakte hoe dingen werken. Van nature heeft Van Driel veel begrip en vooral interesse in mensen. ,,Ik help ze op weg en begeleid ze naar meer zelfinzicht", vertelt van Driel, ,,Zodat mensen de regie over zichzelf weer kunnen oppakken."

EMDR Er zijn weinig gespecialiseerde therapeuten op het gebied van seksueel misbruik. Daar waar de reguliere zorg slechts kijkt naar de verschijnselen, werkt Van Driel juist met de lange termijn effecten van seksueel misbruik door naar het onbewuste niveau te gaan. Vaak hebben mensen overlevingsstrategieën aangeleerd om te kunnen dealen het trauma. EMDR-therapie is een snel werkende therapie, waarbij je het trauma als ware weer doorleeft. Alles wat lijkt op wat er toen gebeurde is een trigger, waardoor je een herbeleving kunt krijgen en allerlei soorten klachten. EMDR lost de problemen niet op, maar kan ervoor zorgen dat je niet meer getriggerd wordt en de stressfactoren verdwijnen.

TRE Innerlijk kind werk past Van Driel ook vaak toe. Een specifieke methode om te kijken naar vroeg aangeleerde patronen in het kind, bijvoorbeeld terugtrekken, pleasen of rebels worden. Hierbij ga je aan de slag met die delen die gekwetst zijn. ,,Zelfcompassie helpt je te helen en is de sleutel naar eigen keuzes maken", aldus Van Driel. Zij vindt dit een mooie therapie, omdat je een goede verbinding met jezelf kan maken. Net als TRE, een zelfhulp methode die een trauma verwerkt en ontspannend werkt.

Maartje van Driel werkt ook met familie- en traumaopstellingen: één op één in groepen. Aan de hand van een vraag en kijkt zij met behulp van een opstelling in de ruimte of het met je familiegeschiedenis te maken heeft of dat het in het hier en nu speelt. Door op plekken in de ruimte te gaan staan, kun je zien wat er in die dynamiek gebeurt. De waarheid komt aan het licht en mensen krijgen veel zelfinzicht.

Vanzelfsprekend valt alles binnen de muren van de praktijk onder een vertrouwenscode, want veiligheid voor de cliënt staat voorop. Maartje van Driel hoopt dat ze veel mensen mag begeleiden die op zoek zijn naar dat stuk in zichzelf waar ze de regie weer kunnen vinden.

www.sansoma.nl