• Wethouder Jan Willem van Dongen

    Sebastiaan Bode

WOZ-rapport gemeentelijke administratie nu openbaar

HEUVELRUG Financieel wethouder Jan Willem van Dongen (D66) blijft ontkennen dat de WOZ-administratie van de gemeente een chaos is. Wel geeft hij toe dat het uitbesteden van de Onroerendezaakbelasting niet vlekkeloos is verlopen. ,,Een dergelijk project loopt nooit helemaal zoals je het vantevoren bedenkt en opschrijft", zo verdedigt Van Dongen zich. De kwestie krijgt bovendien een financieel staartje, want het Heuvelrugcollege moet nog op zoek naar 264 duizend euro om aan administratieve eisen uit Den Haag te kunnen voldoen.

Michiel Schaaij

Sinds januari van dit jaar voert de overkoepelende organisatie BghU de belastingheffing uit voor een aantal Utrechtse gemeenten en een hoogheemraadschap. Een naar het AD Utrechts Nieuwsblad gelekt onderzoeksrapport trok afgelopen winter harde conclusies over de gemeentelijke administratie ten tijde van de overdracht. Zo zou de exacte gebruiksoppervlakte van meer dan negentig procent van de koopwoningen niet in de boekhouding zijn opgenomen.

INHAALSLAG Volgens de publicatie in het AD zouden de kosten van de nodige inhaalslag bijna zes ton bedragen. Maar gemeentesecretaris Marjan Havekes zegt dat een leek uit het technische rapport van bureau De ANG connectie niet de juiste conclusies kon trekken. Op een persbijeenkomst noemde Van Dongen het concept-rapport vandaag onvoldragen. ,,Ik snapte zelf ook helemaal niets van die technische verhandelingen", aldus de wethouder. Interne onderzoeken naar hoe het rapport kon uitlekken, hebben niets opgeleverd.

BEGROTING Het college heeft inmiddels een definitieve versie van de rapportage naar de gemeenteraad gestuurd. In een toelichting daarop laat Van Dongen weten dat het college op zoek moet naar een bedrag van 264 duizend euro. Dat geld is nodig om de verplichte koppeling tussen de WOZ-administratie en de basisregistratie van het kadaster tot stand te kunnen brengen. Volgens de wethouder heeft hij eerder nagelaten daarvoor een bedrag te begroten ,,omdat de landelijke overheid die verplichte koppeling steeds uitstelde".

BEZWAREN De commotie over de WOZ-affaire lijkt niet tot een toename van het aantal bezwaarschriften te hebben geleid. Vorig jaar resulteerde de verzending van de aanslagen voor de Onroerendezaakbelasting nog in ruim negenhonderd bezwaren. Met nog twee weken te gaan, staat de teller nu pas op 256, maakte wethouder Van Dongen vandaag bekend. Hoewel de gemeente doorgaans in de laatste weken de meeste bezwaarschriften binnen krijgt, verwacht hij dat er dit jaar minder Heuvelruggers in de pen klimmen om bezwaar te maken tegen de waardevaststelling van hun woning.