• Gemeente UH/Michiel Schaaij

Woningen aan het Reepad

DRIEBERGEN Achter de bestaande boerderij aan het Reepad, vlak naast nieuwbouwwijk de Groene Tuinen, komen twee nieuwe woningen. De eigenaar van het terrein, dat vroeger geregistreerd stond met het adres Engweg 38A, wil af van de agrarische bestemming en is van plan om verschillende schuren en alle bijgebouwen te slopen. 

Michiel Schaaij

Het plan dat hij bij de gemeente heeft ingediend, voorziet ook in de aanleg van zo'n vijfduizend vierkante meter nieuwe natuur. Volgens wethouder Rob Jorg (VVD) wordt het blauwgrasland achter de Groene Tuinen een stuk doorgetrokken. Bovendien worden de woningen en het nieuwe natuurgebiedje landschappelijk ingepast, waardoor een betere aansluiting op het achterliggende strokenlandschap ontstaat.

OMWONENDEN Wethouder Jorg is positief over het plan. ,,Het wordt een mooie overgang tussen het dorp en de natuur. Bovendien wordt de verstorende agrarische bebouwing gesloopt." Volgens hem zijn de omwonenden blij, niet alleen vanwege die sloop, maar ook omdat er nu definitief geen grote paardrijhal meer op het terrein mag verrijzen. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het voorstel.