• De Brug
  • De Brug

Verhuizing bewoners De Brug naar Beukenstein Driebergen nadert

DRIEBERGEN De verhuizing van 108 bewoners van zorgorganisatie De Brug naar een spiksplinternieuwe, toekomstbestendige woon- en zorgvoorziening aan de Hoofdstraat in Driebergen komt met rasse schreden dichterbij. Van 17 tot en met 19 september nemen zij hun intrek in Beukenstein.

,,Beukenstein, het in landgoedstijl opgetrokken pand aan de Stichtse Lustwarande, is bedoeld voor kwetsbare ouderen, zoals mensen met dementie en andere zorgvragen waarvoor een indicatie 'zorg met verblijf' is afgegeven", licht communicatiespecialist Liselotte de Bruijn toe. ,,Kleinschalig wonen en liefdevolle, moderne verpleeghuiszorg staan hier centraal. Daarvoor zijn ook tientallen extra medewerkers aangetrokken." 

,,In Beukenstein streven we naar kleinschalig en huiselijk wonen. Onze bewoners verblijven er in kleine woongroepen van zeven à acht personen. Dit concept richt zich op het leven in een huishouden, net als thuis, met een gemeenschappelijke huiskamer en een buitenterras. Elke bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer en eigen badkamer. Er zijn ook dertig hofwoningen: dit zijn één en enkele weekkamerappartementen. De hofwoningen zijn voor cliënten met een Wlz- indicatie (Wet langdurige zorg), die nog voldoende eigen regie hebben. De eerste bewoners van Beukenstein zijn onder meer bewoners van onze locaties Nassau Odijckhof in Driebergen en de afdelingen De Schakel en Beukenstein, die tijdelijk zijn gehuisvest in Het Woonoord in Doorn." 

,,In Beukenstein gaan we ook een beetje anders werken", vervolgt De Bruijn. ,,Bij De Brug geven we liefdevolle zorg aan onze bewoners en dat doen we samen met mantelzorgers en vrijwilligers. In een kleinschalige setting kan dit nog beter worden vorm gegeven. Beukenstein is daarom volledig ingericht en toegerust om bewoners in kleine groepen optimale zorg te bieden. Door samen met familie, vrijwilligers en medewerkers een team te vormen rondom de bewoner, kunnen we goede invulling geven aan de zorg. Niet de organisatie bepaalt, maar de wensen en behoeften van bewoners zijn leidend." 

EXTRA MEDEWERKERS ,,Kleinschalige zorg vraagt ook om extra handen. Daarom zijn de afgelopen maanden veel nieuwe, enthousiaste medewerkers aangetrokken. Er is plek voor zo'n dertig fte extra. Een groot deel van de vacatures is inmiddels ingevuld. Ook een aantal medewerkers van onze andere locaties komt op Beukenstein werken. Toch kunnen we nog een aantal fijne collega's gebruiken. Zo is er nog plaats voor woonzorgbegeleiders, woonzorgondersteuners, woonzorgassistenten en huiskamerondersteuners. Dus wil jij graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kleinschalige zorg bij eukenstein? Kijk dan op werkenbijbeukenstein.nl." \

Beukenstein is in de plaats gekomen van het voormalige verzorgingshuis Beukenstein op dezelfde plek. Dat pand, uit de jaren 70, voldeed niet meer aan de eisen die we tegenwoordig stellen aan goede
ouderenzorg. Rond het nieuwe gebouw zijn parkeerplaatsen en een tuin aangelegd. Ook ligt daarachter het oude landgoedpark in Japanse stijl, rond 1910 ontworpen door L.A. Sprenger.