• Moerschy/Pixabay

Flinke stijging van de woonlasten in gemeente Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG In vrijwel alle gemeenten zijn huiseigenaren dit jaar meer kwijt aan woonlasten. Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) stijgen de tarieven voor meerpersoonshuishoudens met gemiddeld 5,2 procent ten opzichte van 2019. Dat is flink meer dan vorig jaar, en vier keer zo hoog als de verwachte inflatie van 1,3 procent. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug stegen de woonlasten meer dan gemiddeld, daar liggen de totale woonlasten dit jaar 9,8 procent hoger dan vorig jaar.

Dat betekent dat inwoners ongeveer negentig euro meer gaan betalen aan woonlasten. De totale woonlasten stegen van 919,88 euro in 2019 naar 1009,67 euro dit jaar. De onroerendezaakbelasting (obz) steeg van 377,36 euro in 2019 naar 422,29 euro in 2020 (+ 11,9%). Een stijging is ook te zien in de afvalstoffenheffing. Inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug betalen dit jaar 300,26 euro, waar dat in 2019 nog 270,51 was. Een stijging van 11 procent. De rioolheffing steeg licht, met 5,6 procent. Inwoners betalen dit jaar 287,12 euro. Dat is ongeveer 15 euro meer dan vorig jaar. 

AFVAL Landelijk gezien is vooral de afvalstoffenheffing 'schuldig' aan de stijging van de woonlasten. Gemeenten betalen sinds vorig jaar ruim twee keer zoveel voor het storten en verbranden van een ton restafval. De Rijksoverheid hoopt dat hogere kosten ervoor zorgen dat er minder afval verbrand wordt, en meer aan recycling wordt gedaan. Vooralsnog berekenen veel gemeenten de hogere kosten die ze maken volgens VEH door in de afvalstoffenheffing. Niet eerder stegen de kosten die huishoudens betalen voor het ophalen van het huisvuil dan ook zo hard als nu: gemiddeld 9,5 procent. 

VEH heeft de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing bij elkaar opgeteld om te komen tot de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens. 

Bekijk in de interactieve kaart hieronder hoeveel de woonlasten stegen in omliggende gemeenten.