Wonen boven stomerij Acacialaan niet langer verantwoord

DOORN - De bewoning van de acht studentenkamers boven textielbedrijf Van Boordt aan de Acacialaan is niet langer verantwoord. Dit heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug besloten. Dit besluit is genomen op advies van de GGD en op basis van de uitslagen van de laatste PER-metingen in de woningen boven de stomerij. Deze waarden bleken sterk verhoogd te zijn, hoger dan bij periodiek onderzoek in december en ook hoger dan de toegestane norm. De eigenaar van het pand en de bewoners zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Daarbij heeft de gemeente ook aangeboden om te bemiddelen bij het vinden van vervangende woonruimte. De bewoners moeten uiterlijk dit weekend weg uit hun woning.

Periodiek onderzoek december

Vanwege de historische bodemverontreiniging bij de stomerij worden er met regelmaat in het bedrijfspand en de bovenwoningen luchtmetingen gedaan om vast te stellen of er sprake is van uitdamping van PER. De metingen tussen 2011 en eind november 2014 lieten geen verhoogde waardes zien. Op 17 december bleek dat er bij de metingen van 12 december 2014 sprake was van verhoogde waarden. De bewoners zijn hierover geïnformeerd. Omdat alle bewoonsters de kerstvakantie niet op hun kamer zouden verblijven, was er voor de gemeente op dat moment geen aanleiding om andere maatregelen te treffen.

Uitkomsten vervolgonderzoek

De gemeente heeft de Omgevingsdienst op 18 december 2014 opdracht gegeven om uit te laten zoeken wat de verhoogde waarde veroorzaakt. Hiervoor zijn eind december nieuwe metingen verricht met de PER-machine in werking. De uitslagen van dit onderzoek,die woensdagmiddag beschikbaar kwamen, bleken beduidend hoger dan de meetresultaten van 17 december en ook ruim boven de toegestane norm. Bij de metingen in december in de omgeving van de stomerij zijn verder geen verhoogde waarden vastgesteld.

Bewonen kamers niet langer verantwoord

De GGD regio Utrecht heeft op verzoek van de gemeente de gezondheidsrisico's op basis van de gemeten waardes beoordeeld. De conclusie van de GGD is dat op basis van de metingen geen acute gezondheidsrisico's zijn, maar dat risico's voor de gezondheid op langere termijn niet uit te sluiten zijn.

Op basis hiervan heeft de gemeente besloten dat zij het niet langer verantwoord vindt dat de kamers bewoond worden. Wethouder Hans Nijhof heeft de verhuurder hierover woensdag aan het einde van de middag geïnformeerd en aangegeven dat de kamers tot uiterlijk dit weekend gebruikt mogen worden.

De verhuurder heeft de gemeente laten weten zijn verantwoordelijkheid in deze te nemen en op korte termijn vervangende woonruimte te regelen voor zijn huursters. Indien nodig ondersteunt de gemeente hierbij.

Vervolg

Eind januari worden nieuwe metingen verricht. De uitslagen van deze metingen worden begin februari verwacht. Op basis van deze uitslag wordt bekeken of bewoning weer mogelijk is. De chemische reiniging wordt sinds begin januari uitgevoerd bij een ander textielreinigingsbedrijf buiten de gemeentegrenzen.