• ''We hebben liever dat ze helemaal niets aan de rotonde doen, dan dat de provincie de bypass doorzet - veel te gevaarlijk!"

    Edith Hazelzet

WOB-aanvraag meetresultaten rotonde

LEERSUM Dorp & Natuur, Federatie Groene Heuvelrug en aanwonenden van de Donderbergrotonde hebben een WOB-verzoek ingediend bij de provincie Utrecht om toegang te krijgen tot meetresultaten op deze rotonde. Ondanks herhaalde toezeggingen zijn deze gegevens nog niet beschikbaar gesteld.

Edith Hazelzet

Sinds 2015 zijn bovengenoemden in gesprek met de provincie over de bypass. Stef Le Large de Vilvent, wonend in Beau Lieu: ,,We hebben altijd geprobeerd er pratend uit te komen, daarom heb ik best een beetje moeite met een WOB-verzoek. Maar we zien nu geen andere mogelijkheid meer."

In maart werd een overleg met het driemanschap door de provincie afgezegd, aangezien de studie naar de haalbaarheid van een fietstunnel niet af was. Een nieuwe afspraak is nog niet gemaakt. ,,Het is lastig praten, ook omdat we regelmatig met nieuwe gesprekspartners te maken krijgen", zegt Jan van Prooijen, bestuurslid van D&N en toekomstig bewoner van De Nieuwe Donderberg.

METINGEN Volgens de heren is er, na de kruispuntstudies van 2008 en april 2015, op minstens twee momenten gemeten door apparatuur. ,,Daarnaast hebben er personen op klapstoeltjes iets gedaan. Of dat tellingen waren, of registraties van de gedragingen van weggebruikers, geen idee. Wat we wel weten is dat de resultaten ons in de loop der jaren meermaals zijn toegezegd. Maar we weten nog steeds niets, en wij vinden dat cijfers het uitgangspunt moeten zijn voor beslissingen over het nut van een bypass. En dan moet je ook geen dag of een week meten, maar echt een representatieve periode", aldus Maarten Poolman, bestuurslid van D&N en FGH.

Dat de provincie niets lijkt te doen met de aanbevelingen in studies van het SWOV en het CROW, is hem ook een doorn in het oog. ,,Misschien komen deze hen niet zo goed uit, want die studies pleiten in alle opzichten voor een ongelijkvloerse kruising. Leg dan maar eens aan de gemiddelde Leersumse moeder uit, dat er op dezelfde weg straks vier miljoen wordt uitgegeven voor een ecoduct, en dat een fietstunnel te duur zou zijn. Bij mijn weten kostte het tunneltje van het Let de Stigterpad nog geen miljoen euro en zit de provincie redelijk goed bij kas."

ONDERZOEKEN Uit gegevens die Nieuwsblad De Kaap opvroeg bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, blijkt dat er van 2002-2016 op de Donderbergrotonde 79 ongelukken plaatsvonden. Het aantal ongelukken waaraan geen hulpdienst te pas komt, ligt vele malen hoger is de inschatting van Dorpsnetwerk Leersum: ,,Tijdens het ophalen van handtekeningen beginnen vele mensen spontaan over ongelukken die zij zelf of bekenden daar hebben meegemaakt. Het lijkt of half Leersum wel iemand kent die daar is aangereden", aldus Dorpsnetwerkvoorzitter Ron Tichelaar.

Op 11 april van dit jaar publiceerde de onderzoeksredactie van RTL Nieuws een studie naar de veiligheid op honderden Nederlandse rotondes. Van de 253 onderzochte rotondes binnen de bebouwde kom met de meeste ongevallen, voldoet 65 procent niet aan de landelijke richtlijn voor de inrichting van rotondes. ,,Dit bewijst dat rotondes die niet aan de richtlijn voldoen relatief gezien veel gevaarlijker zijn", stelt hoogleraar Van Wee. Dit zou ook gelden voor de Donderbergrotonde met bypass, die binnen de bebouwde kom ligt. Ten koste van de fietsers waaronder veel scholieren zullen auto's voorrang te krijgen, alsof de rotonde buiten de bebouwde kom ligt. De Fietsersbond pleit al jaren voor uniformiteit in rotondes qua uiterlijk en regels, zodat de verkeersveiligheid verbetert. De bond vindt daarnaast dat gemeenten en provincies beter moeten kunnen motiveren waarom zij een afwijkende rotonde aan willen leggen.