• De vrijwilligers van Goedzo! brengen deze dagen de winkel in kerstsfeer

    Wilco Willemse

Kringloopwinkel deelt jaaropbrengst uit

AMERONGEN Kringloopwinkel Goedzo! in Amerongen heeft een goed verkoopjaar achter de rug. Het hele jaar door worden tweedehands spullen opgehaald, in de winkel uitgestald en verkocht. De netto opbrengst wordt, net als voorgaande jaren, uitgedeeld aan verschillende goede doelen.

Wilco Willemse

Voorheen was dat een feestelijke ochtend, waar cheques werden uitgedeeld, die blij werden ontvangen. Helaas kon dat dit jaar niet georganiseerd worden, door veel gevallen van ziekte binnen het bestuur. En dus bracht de postbode de enveloppen met verrassingsinhoud bij de goede doelen.

HOOGTEPUNT Het niet doorgaan van de feestelijkheden vindt Hans van Vliet, een van de voortrekkers van Goedzo!, hartstikke jammer: ,,Voor de vrijwilligers die het hele jaar door keihard werken, is het uitdelen van de cheques een hoogtepunt in het jaar. Daar zien ze de blije gezichten van penningmeesters van goede doelen en dat herinnert ons er allemaal aan waar we het week in week uit voor doen. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een uitdeelfeest organiseren", meldt Van Vliet desgevraagd.

25.000 EURO Ook dit jaar zijn weer heel wat projecten gesteund door Goedzo!: ,,In totaal zijn er 26 cheques aan evenzoveel goede doelen uitgedeeld", aldus Van Vliet. ,,Die hadden samen een waarde van bijna 25.000 euro. Niet elke cheque vertegenwoordigt dezelfde waarde. Dat varieert van 250 tot 2500 euro. Het is mooi om te zien dat ook de kleinere bedragen van heel grote waarde kunnen zijn. Zo ondersteunden we de PCOB met een kleine bijdrage voor een bezoek aan een hortensia-park. Een foto vol blije gezichten boven bloeiende hortensia's was het gevolg. Eerder dit jaar gaven we al drieduizend euro aan een actie in Mozambique. Aan het eind van dit jaar is de bankrekening weer zo goed als leeg."

PROJECTEN Het rijtje goed doelen is elk jaar anders. Van Vliet: ,,Geld weggeven is nog niet zo gemakkelijk. We gunnen iedereen wat, maar de pot is niet oneindig groot en dus moeten we keuzes maken. Het ontvangen van een cheque gaat niet vanzelf. We ondersteunen goed onderbouwde projecten die aan door ons geformuleerde criteria voldoen. Zo vinden we dat projectaanvragen een lokaal tintje moeten hebben en doneren we niet om de jaarexploitatie van goede doelen rond te krijgen, maar juist incidentele projecten die van waarde zijn. Ook geven we onze vrijwilligers de kans om projecten aan te dragen die zij van belang vinden. Het geld is altijd zo op, maar er wordt goed over nagedacht over de bestemming."

KERST De winkel wordt deze week helemaal in kerstsfeer gebracht. Van Vliet: ,,Het hele jaar door komen allerlei losse kerstartikelen bij ons binnen, die we opslaan op een speciaal daarvoor getimmerde kerstzolder. Met een geïmproviseerde glijbaan brengen we al die spulletjes deze week de winkel in. Een heel team zorgt er voor dat alles er pico bello uitziet, met een heuse kerstwinkel tot gevolg. We verwachten dan ook een gezellige drukte de komende weken."

VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers kan Goedzo! niet bestaan: ,,We hebben een team van 37 vrijwilligers. Iedereen is bij ons welkom om te komen helpen. Nu we te maken hebben met ernstig zieke bestuursleden, zijn we op zoek naar versterking binnen het bestuur. Ook zoeken we nog praktische, sterke handen die ons helpen met de logistiek. Geïnteresseerden mogen altijd even langskomen of bellen met de Goedzo!-telefoon: 06-30023779."