'Wij zijn de smeerolie van de Doornse samenleving'

In Utrechtse Heuvelrug startten eind 2014 de Dorpsnetwerken: lokale netwerken van actieve bewoners die zich inzetten voor leefbaarheid, veiligheid, wonen, zorg en welzijn. Ruim een jaar is nu verstreken. Hoe gaat het met de Dorpsnetwerken? Een korte serie geeft antwoord op deze vraag. In het derde deel staat het Dorpsnetwerk Doorn centraal.

Wimco in 't Veld

,,Voor de sociale samenhang in Doorn zou het goed zijn als er plannen bestonden voor de bouw van vijf boortorens midden in het dorp. Bijvoorbeeld omdat er olie gevonden is. Niets is zo goed voor het gemeenschapsgevoel als een gezamenlijke vijand", stelt Baudouin Knaapen. Hij is betaald begeleider-adviseur van het Dorpsnetwerk Doorn, dat nu zeven leden telt.

,,Doorn is een forenzendorp, een slaapdorp. De mensen vinden het een prettige woonomgeving, maar werken elders. Ze hebben vaak weinig binding met het dorp", zegt aftredend netwerklid Rieno van Vulpen. Het netwerk spant zich daarom in om mensen bij elkaar te brengen en de onderlinge samenwerking te bevorderen.

,,Ik kom uit Drenthe, daar had je het noaberschap. Dat hield in: je buurt kennen, omzien naar elkaar en elkaar helpen. Dat vind ik ook voor Doorn een aansprekend concept", stelt mede-netwerklid Luuk Meerlo.

Van Vulpen: ,,De overheid trekt zich terug uit het maatschappelijk leven en legt taken neer bij de bevolking. De participatiemaatschappij wordt ons min of meer opgedrongen. Het doel is een samenleving waaraan iedereen meedoet en eraan bijdraagt dat anderen mee kunnen doen."

De eerste vergadering van het Dorpsnetwerk Doorn - georganiseerd door de gemeente - vond plaats in november 2014. Wensen en ideeën voor de lokale gemeenschap hadden de circa zestig aanwezigen te over, bleek uit een inventarisatieronde. De uitdaging was om aan deze zeer uiteenlopende bijdragen richting te geven.

Aan het einde van de avond bood Van Vulpen zijn hulp daarbij aan. Samen met (de niet bij het interview aanwezige) Wilma Korver is hij de enige inwoner die vanaf de start lid is van de vaste kern van het Dorpsnetwerk Doorn. Meerlo trad enkele maanden later toe.

Knaapen draait op verzoek van de gemeente als professional mee.

HARMONIE Mensen en initiatieven aan elkaar koppelen werd de rode draad van het Jaarplan 2015. Opzet van de tweede netwerkvergadering was inwoners en organisaties rond een thema samen te brengen. ,,De eerste stap om elkaar te ondersteunen en versterken, is dat je elkaar kent en weet waar de ander zich mee bezighoudt. Zodat bijvoorbeeld mantelzorgers weten dat ze bij Welnúh terecht kunnen. Of organisaties naar elkaar verwijzen. Dat waren de eerste succesjes", zegt Knaapen.

Een speciale werkgroep organiseerde daarna enkele bijeenkomsten waarin verenigingen, scholen en instellingen zich presenteerden en bespraken wat ze voor elkaar konden betekenen. Daarin boden Korfbal Club Doorn en de Koninklijke Harmonie bijvoorbeeld hun accommodaties aan als vergaderruimte.

,,Zo zijn er nog meer matches gemaakt", weet Van Vulpen. ,,Welke precies, dat houden we niet bij. We organiseren zelf niets, we stimuleren en faciliteren alleen maar. Wij zijn de smeerolie van de Doornse samenleving. Voor onze zichtbaarheid is het wel jammer dat je daardoor nergens een bordje bij kunt zetten 'Gerealiseerd door het Dorpsnetwerk Doorn'. We merken dat we nog niet erg bekend zijn."

WINTERFEEST Een andere werkgroep stimuleerde kleinschalige evenementen. Concreet uitvloeisel is Meerlo's initiatief om binnenkort een Winterfeest in zijn buurt te houden. ,,Ik woonde negen jaar aan de Piet Heinlaan, maar kende er eigenlijk niemand. Dat is veranderd sinds ik bezig ben met de organisatie van het feest. Mantelzorg begint met een praatje maken. Je kunt pas wat van elkaar vragen, als je elkaar hebt leren kennen. Dat maakt een buurtfeest waardevol."

Het Dorpsnetwerk Doorn heeft zijn bestaansrecht bewezen, stelt Knaapen. ,,Doordat wij mensen bij elkaar gebracht hebben, is een aantal activiteiten ontstaan. Dankzij het netwerk hebben in zes bijeenkomsten steeds zo'n dertig à veertig personen een thema besproken. Die mensen waren na één keer niet meer gekomen, als daar geen behoefte aan was."

MUZIEKKOEPEL Hij ziet de activiteiten tot nog toe vooral als het 'creëren van een basis' voor initiatieven in de periode 2016-2018. ,,In ieder geval gaan we dit jaar de website mijnbuurtwelzijn.nl uitrollen in Doorn. Verder zijn er plannen voor een Doornse versie van het succesvolle Driebergse vervoersproject Maatje Mobiel. Of om het stratentoernooi weer nieuw leven in te blazen. Andere ideeën voor de Dorpsagenda 2016-2018 zijn de muziekkoepel, eigen groenbeheer en mantelzorgwoningen. We hebben nu gezaaid, het oogsten komt later."

In maart houdt het Dorpsnetwerk Doorn voor alle inwoners een inloopmiddag. Van Vulpen: ,,We willen van hen weten of we op de goede weg zijn en wat we de komende jaren moeten oppakken. Wie ons wil helpen als vrijwilliger, is natuurlijk ook zeer welkom."

Het Dorpsnetwerk Doorn is te bereiken via telefoonnummer 44 57 43 of e-mail dorpsnetwerkdoorn@outlook.com.

Foto 'Mantelzorg begint met een praatje maken', zegt Luuk Meerlo van het Dorpsnetwerk Doorn, links op de foto. Naast hem zitten Rieno van Vulpen en Baudouin Knaapen (uiterst rechts).

'Doornaars hebben vaak weinig binding met hun dorp'