• De eerste borden zijn geplaatst. WIjkbeheerders waaronder Christa Faas (l) en Roel Riphagen (m) zijn er blij mee.

    Monique José Timmermans

WhatsApp-groepen in Maarn en Maarsbergen

MAARN Het is gelukt in heel Maarn en Maarsbergen: het oprichten van buurt WhatsApp-groepen. De dorpen zijn in wijken opgedeeld en iedere wijk heeft een beheerder voor de groep. Onraad kan via de WhatsApp gemeld worden. ,,Maar", zo melden beheerders Christa Faas en Roel Riphagen: ,,bel gelijk ook 112 bij verdachte situaties zodat de politie op kan treden, op het moment dat er aan de situatie nog wat te doen is."

Monique José Timmermans

,,WhatsApp-groepen maken de buurt daadwerkelijk veiliger", weet Riphagen uit ervaring in een andere gemeente. ,,En daar waar zaken worden doorgegeven aan de politie, is deze veel beter op de hoogte van wat er speelt en waar toezicht of mogelijk ingrijpen nodig is. De politie is principieel geen lid van de buurtgroep. Daarom is de politie waarschuwen bij verdachte situaties altijd nodig."

ALLE WIJKEN Vorig jaar december startte Faas de eerste groep in Maarn-Zuid en er volgden er snel meer. Tijdens de Veiligheidsdag in de Twee Marken eerder deze maand zijn beheerders voor de laatste vier wijken gevonden. Inmiddels hebben de inwoners van Maarn en Maarsbergen via de gemeente een brief gekregen met de informatie over de werking en lid worden van WhatsApp-buurtgroepen. ,,Onze ervaring tot nu toe is dat 30 tot 40 procent zich daadwerkelijk aansluit." Binnen een groep zien de deelnemers alleen telefoonnummers van elkaar, ook de profielfoto is niet te vergroten.

MOTIVATIE Met het rumoer rond inbraken de laatste tijd is de motivatie om als burger iets te doen groot. Ook wijkagent Jan-Jaap Eckeveld juicht het initiatief toe, hij heeft het zelfs aangemoedigd. Voor heel Maarn/Maarsbergen gelden dezelfde spelregels. De belangrijkste is dat de groep alleen wordt gebruikt voor het melden van verdachte situaties en niet voor andere mededelingen en discussies. Is er oneigenlijk gebruik, dan grijpen de beheerders in. Vraagt de situatie om inzet van meer wijken, dan kunnen de beheerders elkaar rechtstreeks bereiken en de volgende wijk alarmeren. ,,Verder hebben de beheerders precies dezelfde rol als iedere burger. Scherp opletten!", aldus Faas.

MELDEN En dat gebeurt daadwerkelijk. ,,Natuurlijk is het een leerproces om de melding juist te verwoorden en de goede gegevens te noteren. Kentekens, rij- of looprichting, signalement zijn zaken om door te geven." Faas: ,,We willen graag een avond organiseren waarin verteld wordt hoe verdachte situaties te herkennen zijn en een daadwerkelijke oefening zou ook geweldig zijn." Nu al is men in het dorp alerter. ,,Er wordt meer gebeld met de politie en toen we een burgernetmelding in Maarn-Zuid doorplaatsten in de buurt WhatsApp stond in no time het halve dorp buiten. Voor de verdachte van dat moment beslist niet prettig."

BORDEN Riphagen bevestigt dat het dievengilde wijken met een WhatsApp groep inderdaad liever mijdt. ,,Er staan bordjes die aangeven dat er een groep actief is en heb je slechte bedoelingen, dan weet je dat je meer risico loopt in een buurt waar de bewoners alerter zijn." Nog vragen? Stel ze aan de wijkbeheerder of aan de gemeente via veilig@heuvelrug.nl.