Wethouders dragen steentje bij

MAARN Met de gekochte stenen poseren wethouders Henk Veldhuizen en Gerrit Boonzaaijer met voorzitter van de Stichting Vrienden Raadhuis Maarn Nick Breur.

Zaterdag startte de actie van de stichting om door middel van de verkoop van symbolische stenen 30.000 euro voor de aankoop van het historische deel van het voormalige raadhuis van Maarn bijeen te krijgen. ,,Het is nu of nooit. Het eerste recht van koop vervalt op 31 december. Daarna kan het geheel aan een marktpartij verkocht worden. Daarmee verliezen de inwoners van Maarn en Maarsbergen zeggenschap over een stukje dorpshart. Of er dan nog getrouwd, herdacht en gevierd kan worden, is de vraag", aldus Breur.

,,Het enthousiasme onder de inwoners is groot. We hopen dat zich dat nu ook gaat vertalen in veel giften en donateurs, want die zijn keihard nodig. Giften zijn welkom op NL45RABO0300945043 t.n.v. Stichting Vrienden Raadhuis Maarn." Meer op www.maarnactief.nl/hetraadhuis.html en op facebook/hetraadhuismaarn.