Wethouder teleurgesteld in raad na Maarsbergens tunnelbesluit

MAARSBERGEN De tunneldiscussie in Maarsbergen kan voorlopig worden gesloten. Donderdagavond sprak de gemeenteraad haar definitieve voorkeur uit: de dorpsvariant - waarbij er een tunnel recht onder het spoor en het centrum wordt doorgetrokken - moet dé uitkomst zijn voor de verkeersproblemen. Een uitkomst waarvoor aan het begin van de vergadering nog ruim honderd handtekeningen werden aangeboden door bezorgde inwoners uit Maarn en Maarsbergen.

Marc Satijn

Ondanks de sterke voorkeur voor de dorpsvariant ziet een meerderheid toch graag een extra financiële uitwerking van de zogenaamde Bos-Beek variant. Bij deze vorm - die sterk de voorkeur van de meeste raadsleden geniet - komt er een tunnelbak onder de westkant van Maarsbergen en over de percelen van bakkerij Bos en garagebedrijf van Dijk. Deze variant zou volgens ProRail en de Provincie vele malen duurder uitvallen, maar de raad betwijfelt op dit klopt

WANHOOP Diverse wanhoopspogingen van verkeerswethouder Henk Veldhuizen (CDA, foto) om de gemeenteraad naar de hand van ProRail en de Provincie te praten mochten niet baten. Deze partijen spraken eerder hun voorkeur uit voor de zogenaamde west-variant, waarbij er een rondweg komt om Maarsbergen en de Tuindorpweg deels wordt afgesloten. Volgens een deel van GL/PvdA, D66, VVD, BVH en de ChristenUnie zou deze west-variant een te grote impact hebben op Maarsbergen.

Volgens de wethouder heeft ProRail de grootste moeite met de door de Raad gekozen dorpsvariant vanwege de risico's van een 'tijdelijke' spoorwegovergang die noodzakelijk is voor een omleidingsroute. ,,Ik vrees dat zij nu zullen zeggen dat er géén tijdelijke route wordt aangelegd op het moment dat de N226 op de schop gaat", aldus Veldhuizen na de vergadering, die het niet eens is met het raadsbesluit en ook zijn twijfel uitspreekt of de reactie van de Provincie in het voordeel uitvalt van de Heuvelrugpolitiek.

Daarnaast ziet de wethouder er tegenop om enkele woningen aan de Tuindorpweg uit te moeten kopen voor de te realiseren omleidingsroute. Toch stellen de 'gedupeerde' bewoners van de woningen daar geen moeite mee te hebben. ,,Eerst wel, maar nu hebben wij ons er bij neergelegd. Wij zullen er niet rouwig om zijn als we weg moeten", aldus één van de bewoners.

OPSTAPPEN ,,Ondanks dat ik niet volledig achter mijn opdracht sta, wil ik dit wel tot een goed einde brengen. Als ik dat niet van plan zou zijn, had ik moeten opstappen", aldus Veldhuizen, die zichtbaar teleurgesteld was in het besluit van de gemeenteraad. Ondanks dat wil hij van opstappen niets weten en is hij van mening dat het vooral de gemeenteraad is die zichzelf 'voor schut' zet.

Voorlopig heeft de raad zich uitgesproken voor de dorpsvariant en is het maar de vraag of de uitkomst van het Bos-Beekonderzoek op tijd is afgerond, aangezien begin juni de Provincie een definitief besluit neem. Of zij zich iets zullen aantrekken van het advies uit de Heuvelrug is nog maar de vraag, ondanks de eerdere toezegging het 'zwaar' te zullen laten meewegen.