• Archief BDUmedia

Wethouder Boonzaaijer overweegt rioolheffing te verhogen

HEUVELRUG Om het verwachte financiële tekort van de gemeente op te lossen, overweegt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) om vanaf 2019 de rioolheffing voor inwoners te verhogen. Dat zou betekenen dat huishoudens geen 225 maar 249 euro per jaar gaan bijdragen. Volgens Boonzaaijers rekenmachine wordt de rioolheffing daarmee kostendekkend.

Michiel Schaaij

TEGENVALLERS Vorige maand maakten burgemeester en wethouders bekend, dat Utrechtse Heuvelrug op een meerjarig tekort afstevent. Hoe groot het tekort daadwerkelijk wordt, is nog steeds niet duidelijk. Dat is onder andere afhankelijk van de verdeling van de rijksbijdrage uit het gemeentefonds. Bovendien signaleert het Heuvelrugcollege enkele tegenvallers, die de begroting voor de komende jaren onder druk zetten.

DORPSHUIS Sommige gemeentelijke uitgaven in de periode tot en met 2021 kunnen hoger uitpakken, dan eerder werd verwacht. In een toelichting aan de gemeenteraad noemt wethouder Boonzaaijer onder andere het sociale domein, het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed en de bouw van een multifunctionele accommodatie op het terrein van dorpshuis De Twee Marken in Maarn.

MAATREGELEN Om de inkomsten en uitgaven van de gemeente met elkaar in evenwicht te brengen, stelt het college nu een aantal maatregelen voor. Een structurele manier om geld te besparen, is volgens Boonzaaijer het uitstellen van enkele noodzakelijke investeringen. Daarmee denkt hij jaarlijks maximaal 175.000 euro aan afschrijvingskosten te kunnen uitsparen.

BOUWLEGES Naast de stijging van de rioolheffing overweegt de wethouder ook een verhoging van de bouwleges. Dat zijn vergoedingen voor de administratieve bouwprocedures, die projectontwikkelaars aan de gemeente moeten betalen. In 2018 wil het college daar drie ton meer mee ophalen.

Of de maatregelen die Boonzaaijer voorstelt politiek haalbaar zijn, moet nog blijken. Begin volgende maand neemt de gemeenteraad een besluit over de dekking van het dreigende financiële tekort.