• Monique José Timmermans

'Westvariant strijdig met structuurvisie'

MAARSBERGEN ,,Het faciliteren van een grote verkeersstroom staat haaks op de Structuurvisie van zowel de provincie Utrecht als de gemeente Utrechtse Heuvelrug", meent Dick Schumer namens het collectief Heuvelrug in Goede Banen. Volgens hem kan er geen gefundeerd besluit genomen worden door Provinciale Staten. En dat meent hij naar aanleiding van de bijeenkomst op 13 februari in het Cultuurhuis in Doorn waar de Provinciale Statenleden vergaderden over de ongelijkvloerse spoorwegkruising in Maarsbergen.

Monique José Timmermans

,,Ik vond het opvallend hoeveel vragen de Statenleden hadden aan gedeputeerde Jacqueline Verbeek. En hoeveel vragen onbeantwoord bleven. Het lijkt of informatie, onderzoeksresultaten en opvattingen de laatste anderhalf jaar niet zijn doorgedrongen bij de provincie." Daarom adviseert Schumer de statenleden het initiatief te nemen voor een bijeenkomst waar alle informatie op tafel komt om tot een goed besluit te komen op 13 maart. ,,Transparantie en integraliteit zijn essentieel hierbij."

INTEGRALE VISIE Binnen de huidige eenzijdige benadering, ontbreekt het aan een integrale visie op de verkeersstromen over de Utrechtse Heuvelrug volgens Schumer. ,,Nu al kunnen we vorm geven aan de uitvoering van de structuurvisie die de ruimte voor verkeer op de Heuvelrug wil beperken en voor natuur wil versterken. De aanleg van een westvariant ten behoeve van de ongelijkvloerse kruising van het spoor past hier niet binnen. De Bos-Beekvariant is de beste optie, omdat dit de enige optie is met een langere tunnel en met minder uitstraling op het omliggende gebied."

Volgens Schumer heeft deze optie grote voordelen voor ruimtelijke kwaliteit, sociale cohesie, natuur en milieu. Daarnaast spreken de Engweg-bewoners zich uit. Zij voelen zich niet gehoord in hun bezwaar tegen de westvariant. Emmy van Vliet: ,,De westvariant sluit ons geheel af. Wonen tussen A12 en spoor is een keuze. Bij de verbreding van de A12 zijn maatregelen genomen waardoor de negatieve effecten net binnen de grenzen bleven. Hoe wordt dit als er nog een drukke weg nagenoeg door onze voortuin komt te liggen? Bovendien worden 20 gezinnen achter een derde hoge wal opgesloten."

KOSTEN De kosten voor de Bos-Beekvariant lijken in de nu op tafel liggende berekeningen hoger dan voor de westvariant. ,,De rekenmethodiek is goed, maar op de gegevens valt veel af te dingen", meent Schumer. ,,Bovendien is met zekerheid aan te geven dat er nog extra kosten zullen volgen. Denk aan mitigerende maatregelen (fijnstof, geluid), planschade en amoverende maatregelen aan huizen en EHS-compensatie.

Het is een rekening met een open einde. Terwijl de uitvoering van de BosBeek variant veel goedkoper uitvalt, als de goede gegevens worden gebruikt en de kosten voor het verwijderen van de benzinepompen niet worden meegerekend. De westvariant is een open bak met een onderdoorgang voor het spoor en zal grote schade toebrengen aan het dorp Maarsbergen. Ik wens de Statenleden wijsheid toe."