• Robin Utrecht

Werkzaamheden stationsgebied Driebergen-Zeist van start

DRIEBERGEN In opdracht van ProRail wordt vanaf deze week tot begin augustus in stationsgebied Driebergen-Zeist een aantal ondergrondse kabels en leidingen verlegd. Er vinden langs het fietspad aan de Driebergseweg werkzaamheden plaats omdat er onder het spoor door geboord moet worden.

Vanaf woensdag 22 juni is het fietspad aan de oostzijde van de Driebergseweg voor enkele weken afgesloten om tijdelijk ruimte te maken voor de kabelbundels. Fietsers worden omgeleid via de overkant van de weg. Voor hun veiligheid komen er op de kruising Breullaan - Driebergseweg - Odijkerweg extra opstelplaatsen én een extra verkeerslicht.

De meeste woningen of bedrijven blijven normaal bereikbaar. Wel zal de Breullaan op dinsdag 28 juni en op zaterdag 2 juli worden afgesloten wanneer de kabelbundels onder het spoor door getrokken worden. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat de omleiding van het verkeer dan goed verloopt.

De werkzaamheden vinden overdag plaats van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur (en een enkele keer op zaterdag). Er zal sprake zijn van enige geluidshinder.

De aanbesteding voor de aannemer die de Princenhofpark 1-6 gaat slopen, is afgerond. Op dit moment worden kabels en leidingen afgesloten en zullen de laatste huurders vertrekken. Eind juni starten de voorbereidingen voor de sloop van het gebouw. Het gehele proces van de sloop gaat ongeveer drie maanden duren. Dit heeft geen gevolgen voor het verkeer. Het slopen vindt overdag plaats en er kan enige hinder van geluid zijn.