• Provincie Utrecht/Google

Werkzaamheden fietsoversteekplaats bij Revius van start

DOORN De werkzaamheden aan de fietsoversteek aan de Driebergsestraatweg (N225), ter hoogte van het Revius Lyceum in Doorn, zijn maandag van start gegaan. De werkzaamheden, die worden uitgevoerd door de provincie Utrecht, moeten de oversteekplaats veiliger maken. De werkzaamheden duren nog tot en met vrijdag 22 juli.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet het gedeelte van de N225 worden afgesloten in de avonden en nachten van 18 op 19 juli en van 20 op 21 juli.

Ter hoogte van het Revius Lyceum steken veel scholieren de N225 over. Om de veiligheid tijdens het oversteken te verbeteren, verbreedt de provincie Utrecht de middengeleider in de weg. Zo ontstaat er een groter middeneiland en kunnen fietsers de provinciale weg in twee keer oversteken.

De N225 blijft tijdens de werkzaamheden overdag open voor al het verkeer. Wel kan er enige hinder optreden als een rijstrook tijdelijk afgezet moet worden en het verkeer er omheen moet rijden. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer hierbij te begeleiden.

In de avonden en nachten van 18 op 19 juli en van 20 op 21 juli is de N225 ter hoogte van het Revius Lyceum afgesloten vanwege frees- en asfalteringswerkzaamheden. De afsluiting gaat in om 20.00 uur en duurt tot 06.00 uur de volgende ochtend. Het autoverkeer op de N225 tussen Doorn en Driebergen wordt tijdens de afsluiting ter plaatse met borden omgeleid.

Fietsverkeer kan wel gewoon doorgang vinden, evenals de hulpdiensten. Zij kunnen via de parallelweg passeren. Buspassagiers kunnen tijdens de afsluiting geen gebruik maken van de bushaltes Stammerweg, Beukenlaan en Boswijklaan.

SLAG OM DE ARM Bij alle wegwerkzaamheden geldt dat onvoorziene omstandigheden ertoe kunnen leiden dat de planning wat naar achteren schuift. Bijvoorbeeld als er lang achter elkaar veel regen valt, meldt de provincie.