• Martin Monkel

Wellicht windturbines nabij gemeentegrens

DRIEBERGEN Buurgemeente Bunnik wil mogelijk twee windturbines vlakbij de grens met Driebergen toestaan. Die locatie kwam naar voren uit een verkenning, die woensdag openbaar werd. Heuvelrugwethouder Rob Jorg (VVD) zegt dat hij niet van het onderzoek op de hoogte is gebracht. Hij noemt het een 'theoretische exercitie', maar wil de mogelijke plaatsing van windmolens volgende week wel bij zijn Bunnikse collega aankaarten.

Michiel Schaaij

In een rapport in opdracht van de Bunnikse wethouder Erika Spil (P21) worden zes mogelijke locaties voor windmolens genoemd. Eén daarvan bevindt zich vlakbij de gemeentegrens met Utrechtse Heuvelrug. Iets ten noordoosten van het Werkhovense kasteel Beverweerd, tussen de N229 en de Langbroekerdijk, zou plaats zijn voor één of twee windturbines. Andere mogelijke locaties voor windmolens liggen nabij Odijk en Houten.

NIET VOORUITLOPEN Eerder zorgde een plan voor Houtense windmolens voor fel verzet bij de VVD in Wijk bij Duurstede. Fractieleider Jorrit Linders van de Heuvelrugse liberalen laat weten, dat het verkiezingsprogramma van zijn partij zich tegen windturbines op het grondgebied van Utrechtse Heuvelrug uitspreekt. Maar hij zegt niet vooruit te willen lopen op de Bunnikse verkenning. ,,Ik ben niet door de inwoners van Bunnik gekozen", aldus Linders.

PUZZELSTUKJES Volgens wethouder Spil gaat het op dit moment alleen om een verkenning en zijn er nog geen besluiten genomen. Het is voor Bunnik, net als andere regiogemeenten, een grote opgave om de doelstellingen van de landelijke energietransitie te halen. Windenergie zou daarbij één van de puzzelstukjes kunnen zijn.

AFSTEMMEN Heuvelrugwethouder Jorg wijst erop dat regiogemeenten omgeving bezig zijn met het ontwikkelen van een gezamenlijke energiestrategie. ,,Het is de bedoeling dat we daar dat soort zaken op elkaar afstemmen", aldus Jorg. Hij onderschrijft de urgentie van de overgang van fossiele naar duurzame energie, maar zegt nog geen mening over windmolens te hebben.