• Koen van Weel / ANP

Wellicht vrije school in Doorn

DRIEBERGEN/DOORN Het leegstaande, monumentale schoolgebouw aan de Kortenburglaan in Doorn is in beeld voor de uitbreiding van de Driebergse vrije school. Bestuursvoorzitter Marieke Commandeur bevestigt dat De Vuurvogel mogelijk na de herfstvakantie met een extra kleuterklas in Doorn gaat starten. De school wil daarmee de druk op de wachtlijsten verlichten. Vrijdag worden de gesprekken daarover met de gemeente voortgezet.

Michiel Schaaij

WACHTLIJST Het aantal jonge gezinnen in Driebergen stijgt snel en ook de populariteit van de vrije school neemt toe. Door die aanwas kan De Vuurvogel in het gebouw aan de Faunalaan geen kant meer op. Er staan zoveel kinderen op de wachtlijst, dat een tweede school nodig is. De gemeente zou nu het oude gebouw aan de Kortenburglaan hebben aangeboden.

KLEUTERKLAS Daardoor zou De Vuurvogel komend najaar met de gewenste extra kleuterklas kunnen beginnen. Omdat die klas op termijn moet uitgroeien tot een tweede vrije school, wil bestuursvoorzitter Marieke Commandeur hoe dan ook verder op zoek naar een geschikte Driebergse locatie. Ook al omdat de meeste wachtlijstouders in Driebergen wonen en de dagelijkse gang naar Doorn voor een aantal van hen bezwaarlijk is.

VERVOER De Vuurvogel hoopt dat de gemeente een vorm van leerlingenvervoer beschikbaar wil stellen. Intussen kunnen ook Doornse ouders met belangstelling voor vrijeschoolonderwijs hun kleuters aanmelden voor de nieuwe klas aan de Kortenburglaan. Mocht dat aanslaan, dan sluit Commandeur een definitieve vestiging in Doorn niet uit. ,,Maar dat staat los van de tweede stroom die we in Driebergen willen starten", aldus de bestuursvoorzitter.

TV OPNAMES Overigens vormde het uit 1922 stammende schoolgebouw aan de Kortenburglaan afgelopen dinsdag nog het decor voor tv-opnames. Een ploeg van het geschiedenisprogramma Andere Tijden had onder andere de Doornse school uitgezocht voor een uitzending over lager onderwijs. Daarin komt ook voormalig hoofdmeester Jaap Meijer (90) aan het woord. De betreffende aflevering van Andere Tijden komt 8 oktober op de buis.