• Wethouder Gerrit Boonzaaijer

    Archieffoto BDUmedia

Wellicht vluchtelingen in Roosevelthuis

DOORN De kans dat er asielzoekers naar het voormalige F.D. Roosevelthuis komen, is gestegen. De laagbouw aan de Oude Arnhemse Bovenweg lijkt geschikt te zijn voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het pand is overbodig geworden nu het vakantieoord is verhuisd naar het nieuwe conferentiecentrum Hydepark van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Michiel Schaaij

,,Het ziet er goed uit", zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP), die zich samen met de PKN over de technische mogelijkheden van het pand buigt. Ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de plaatselijke woningcorporatie en een ondersteuningsteam van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn bij het overleg betrokken. Boonzaaijer belooft overigens wel om eerst omwonenden te polsen, voordat er een definitieve beslissing over de komst van vijftig tot zestig asielzoekers wordt genomen. Daarna wil de wethouder het besluit aan de gemeenteraad voorleggen. Formeel heeft het college voor de huisvesting van vluchtelingen in het pand geen toestemming van de Heuvelrugpolitiek nodig.