Wellicht uitstel van provinciaal tunnelbesluit

MAARSBERGEN Het toekomstplan voor de verkeersdoorstroming in Maarsbergen komt in een beslissende fase. De politieke fracties in Provinciale Staten kwamen dinsdagavond naar de raadzaal in Doorn, om naar de mening van de Heuvelrugpolitiek te luisteren. De race lijkt nog niet gelopen, want Statenlid Julie d'Hondt (PvdA) opperde de mogelijkheid van uitstel en verder onderzoek naar de kosten.

Michiel Schaaij

Begin volgende maand moeten Provinciale Staten een oordeel vellen over het voorstel van gedeputeerde Jacqueline Verbeek (VVD) om een westelijke rondweg aan te leggen en de Tuindorpweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Dat plan stuit op grote tegenstand bij een meerderheid in de gemeenteraad. Heuvelrugpolitici kregen dinsdag de kans om hun bezwaren toe te lichten en die bleken niet mals.

FORT KNOX Zo voorspelde Sybe Streekstra (Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug) dat Maarsbergen door het voorstel van gedeputeerde Verbeek wordt losgesneden van de rest van Utrechtse Heuvelrug. ,,Dan kun je het dorp net zo goed samenvoegen met Woudenberg", verzuchtte hij. Dick Karssen (Christen Unie) hield de provinciale politici voor, dat er in Maarsbergen na de realisatie van de westvariant ,,een ingewikkeld kruispunt" overblijft. ,,Bovendien wordt de Engweg een soort Fort Knox: je kunt er niet in en je kunt er niet uit", aldus Karssen.

ONBEGRIP Dorien Schults (D66) en Peter van der Zee (VVD) zeiden niet te begrijpen waarom Gedeputeerde Staten afwijkt van de keuze van de Heuvelrugpolitiek voor doorgetrokken een tunnel onder het kruispunt of voor de zogenoemde Bos-Beekvariant. Verschillende raadsleden wezen Provinciale Staten er verder op, dat met het tunnelbesluit de situatie voor de komende 40 tot misschien wel 60 jaar wordt vastgelegd. ,,Een paar maanden extra om de verschillende varianten op een gelijke manier door te rekenen kan er nog wel bij", aldus Schults.

WEDSTRIJDJE Het voorstel van Gedeputeerde Staten kent echter ook voorstanders in de gemeenteraad. Chantal Broekhuis (CDA) en Kees van de Merwe (SGP) vinden dat de inwoners van Maarsbergen onderhand recht hebben op duidelijkheid en zien in de westelijke rondweg wél een goede oplossing voor de verkeersproblematiek en de leefbaarheid in het dorp. Jasper van Geijtenbeek (SP) is de ellenlange discussies over het Maarsbergse kruispunt beu. ,,Het is een wedstrijdje ver plassen geworden. Er moet nu op niet al te lange termijn een besluit worden genomen", aldus Van Geijtenbeek.

DEBAT Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Maarsbergse verkeersproject al tien jaar bezig en belopen de kosten daarvan al bijna drie miljoen euro. De vraag is nu welke Statenfracties zich door hun partijgenoten uit de Heuvelrugpolitiek laten overtuigen van de noodzaak

alsnog een onafhankelijk, vergelijkend kostenonderzoek in te stellen. Maandagmiddag kan duidelijk worden welke kant het opgaat, want dan debatteert de Statencommissie over de kwestie.