• Lex van Lieshout / ANP XTRA

'We zitten hier gewoon geld te verspillen'

HEUVELRUG De raadsfractie van BVHLokaal is boos dat inwoners van Maarn-Noord geen kans krijgen om stukjes gemeentegrond achter hun tuinen te kopen. Onder andere bewoners van de Goudvinklaan zouden hun belangstelling al eens bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt. Maar wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) wil de bosstroken aan de rand van het dorp liever in één keer aan landgoed Anderstein verkopen.

Michiel Schaaij

Volgens de wethouder dreigen zowel de robuuste bosstructuur als de openbare toegankelijkheid verloren te gaan, als de lapjes grond afzonderlijk aan aanwonenden worden verkocht. ,,Ik ben ervan overtuigd dat Anderstein de partij is aan wie deze gronden aangeboden moeten worden", vertelde Boonzaaijer donderdagavond in de raadscommissie. Door de gronden samen te voegen met het landgoed, is éénduidig bosbeheer mogelijk.  

OPBRENGST Maar het verweer van de wethouder kon BVH-raadslid Anouk Haaxma niet overtuigen. Ze uitte kritiek op de manier waarop het college deze en andere gemeentegronden wil verkopen. Daarmee zal hij niet de maximale opbrengst binnenhalen, denkt Haaxma. Haar bezwaar geldt ook de vergelijkbare kwestie rond recreatiepark Het Rosarium in Doorn.

GEEN KANS De midgetgolfbaan ligt op grond van de gemeente en wordt verkocht aan de exploitant, zonder eventuele andere belangstellenden een kans te geven. ,,Zo zitten we hier gewoon gemeenschapsgeld te verspillen", concludeerde Haaxma. Ze kondigde aan dat BVHLokaal een motie tegen deze verkoopmethode gaat indienen. Daarin wordt geëist dat de Maarnse bospercelen alsnog via een openbare verkoopprocedure op de markt worden gebracht.

ONEIGENLIJK Ook bij andere vastgoedtransacties zou voortaan een openbare en transparante procedure gestart moeten worden. Overigens werden enkele van de bosperceeltjes in Maarn al eerder oneigenlijk in gebruik genomen door aanwonenden. Als de motie van Haaxma niet genoeg steun krijgt van andere partijen, zullen de bewoners die stukjes bostuin aan landgoed Anderstein moeten afstaan.