• Archief BDUmedia

Waterschapsbelasting in 2017 iets omhoog

HEUVELRUG De belasting die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in rekening brengt, gaat voor gezinnen in 2017 gemiddeld met 2,8 procent omhoog. Dit betekent dat een gezin met kinderen en een eigen woning volgend jaar gemiddeld tussen de 3 en 10 euro meer gaat betalen dan in 2016. Deze stijging is voor een deel het gevolg van inflatie. Daarnaast spaart het waterschap voor een aantal grote projecten, zoals de vernieuwing van de zuiveringsinstallatie in Utrecht. De tarieven zijn woensdag vastgesteld door het algemeen bestuur.

Het beheer en onderhoud van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater kost geld. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied. De waterschapsbelasting bestaat uit twee soorten heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

Vanaf februari krijgen huishoudens de jaarlijkse aanslag voor de waterschapsbelasting in de bus. Het innen van de belastingen van De Stichtse Rijnlanden gebeurt door de BghU, de belastingsamenwerking van acht gemeenten en De Stichtse Rijnlanden.

Het tarief voor de watersysteemheffing wordt in rekening gebracht op basis van meerdere belastingcategorieën. Voor een gezin komt dit neer op een lastenstijging van 3 tot 10 euro per jaar. De precieze hoogte van het bedrag op de belastingaanslag is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ-waarde van de woning en het aantal vervuilingseenheden.

Kijk voor de belastingtarieven op de website van het hoogheemraadschap.